Народна странка

Народна странка: Суд заштитио Вучића од Јеремића

Народна странка: Суд заштитио Вучића од Јеремића

Парнично одељење Вишег суда у Београду, без расправе, позивајући се на имунитет, одбацило је тужбу за накнаду нематеријалне штете тужиоца Вука Јеремића против туженог Александра Вучића.

Суд је одлучио да успостави грађанско правни имунитет Александру Вучићу као председнику Републике, упркос томе што је Јеремић тужио Вучића као грађанина, а не као председника Републике. Тим чином суд је практично преузео улогу адвоката Александра Вучића.

Оваква одлука суда представља опасан правни преседан, јер једног грађанина ставља у позицију изнад закона и истовремено крши основна људска права загарантована Уставом Србије. На тај начин шаље се порука да Србија није правна држава.

Вук Јеремић тужио је Александра Вучића за накнаду нематеријалне штете због повреде угледа и части изјавама којима га је прогласио за вођу међународне банде лопова.

Због овог нечувеног поступка Вишег суда у Београду Вук Јеремић ће се жалити Апелационом суду.

Правни савет Народне странке
председник
адвокат Владимир М. Гајић

 

 

Факсимил решења о одбијању тужбе: