Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председник
Владимир Гајић

Потпредседници:
1.Др Александар Радојевић, Чачак
2. Ивана Парлић, Ужице
3. Стефан Јовановић, Београд
4. Александар Марковић, Лајковац
5. др Гордана Чабрић, Варварин
6. адв.Јовица Тодоровић, Београд
7. Борислав Бата Боровић, Београд
8.  Небојша Богдановић, Ниш
 

Генерални секретар
Ања Јевић, Београд

Извршни одбор:
Никола Драговић – председник

Интернационалног секретара
Ана Прокић, Ниш

Портпарола
Александар Љубомировић, Београд

Повереник за Београд
Дамир Хаџиабдић, Београд

Повереник за Нови Сад
 

Повереник за Крагујевац
Бранислав Милетић

Председник ГрО Ниш
Иван Јовић

Повереник за Покрајински одбор Војводина
 

Повереник за Покрајински одбор КиМ
Здравко Ђокић, Приштина

Кооптирани чланови Председништва:
Слободан Доклестић из Београда
Мирјана Југовић Алексић из Ваљева
Душан Жугић из Београда
Марко Мишић из Београда
Бојан Лазић из Београда и
Рајко Чаворовић из Београда