Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Вук Јеремић

Председник

Мирослав Алексић

Потпредседник

Здравко Понош

Потпредседник

Санда Рашковић Ивић

Потпредседник

Синиша Ковачевић

Потпредседник

Борислав Новаковић

Потпредседник

Стефан Јовановић

Генерални секретар

Светозар Чиплић

Повереник за А. П. Војводину

Дијана Вукомановић

Председница Форума жена

Дамјан Крњевић-Мишковић

Кооптиран члан Председништва

Ненад Ђорђевић

Кооптиран члан Председништва

Владимир Ковачевић

Кооптиран члан Председништва

Иван Гајић

Кооптиран члан Председништва

Ђорђе Станковић

Председник Градског одбора Ниш

Предрага Делића

Председник Градског одбора Крагујевац

Никола Лазић

Интернационални секретар