Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Вук Јеремић
Председник странке

Мирослав Алексић
Потпредседник странке

Санда Рашковић Ивић
Потпредседник странке

Синиша Ковачевић
Потпредседник странке

Борислав Новаковић
Потпредседник странке

Марина Липовац Танасковић
Потпредседник странке

Владимир Гајић
Потпредседник странке

Ђорђе Станковић
Потпредседник странке

Стефан Јовановић
Генерални секретар

Немања Кнежевић
Повереник АПВ

Предраг Делић
Председник ГрО Крагујевац

Урош Тешмановић
Повереник за ГрО Београд

Александар Љубомировић
Интернационални секретар

Жарко Ристић
Кооптиран члан Председништва

Ненад Ђорђевић
Кооптиран члан Председништва