Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Вук Јеремић
Председник странке

Санда Рашковић Ивић
Потпредседник странке

Синиша Ковачевић
Потпредседник странке

Марина Липовац Танасковић
Потпредседник странке

Владимир Гајић
Потпредседник странке

Стефан Јовановић
Генерални секретар

Александар Љубомировић
Интернационални секретар

Ненад Ђорђевић
Кооптиран члан Председништва