Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председник
Владимир Гајић

Потпредседници:
1.Др Александар Радојевић, Чачак
2. Ивана Парлић, Ужице
3. Стефан Јовановић, Београд
4. Александар Марковић, Лајковац
5. др Гордана Чабрић, Варварин
6. адв.Јовица Тодоровић, Београд
7. Борислав Бата Боровић, Београд
8. проф др. Ђорђе Петровић, Нови Сад
9. Небојша Богдановић, Ниш

Генерални секретар
Ања Јевић, Београд

Извршни одбор:
Никола Драговић – председник

Интернационалног секретара
Ана Прокић, Ниш

Портпарола
Александар Љубомировић, Београд

Повереник за Београд
Дамир Хаџиабдић, Београд

Повереник за Нови Сад
Ђорђе Петровић

Повереник за Покрајински одбор Војводина
Синиша Севић, Нови Сад

Повереник за Покрајински одбор КиМ
Здравко Ђокић, Приштина

Кооптирани чланови Председништва:
1. Слободан Доклестић из Београда
2. Катарина Јовић из Краљева
3. Мирјана Југовић Алексић из Ваљева
4. Душан Жугић из Београда
5. Марко Мишић из Београда
6. Бојан Лазић из Београда и
7. Рајко Чаворовић из Београда