Народна странка

Народна странка Зрењанин: Град да одговори у коју сврху су купљени скупоцени дронови

Народна странка Зрењанин: Град да одговори у коју сврху су купљени скупоцени дронови

Народна странка Зрењанин захтева од Градске управе као и јавног предузећа Чистоћа и зеленило образложење за куповину два дрона на које је потрошено око 250 000 евра.

Набавка дронова нема никакве везе са основном делатношћу јавног предузећа нити ће на било какав начин побољшати ионако низак квалитет услуга које ово предузеће пружа грађанима. Набавка дронова може да послужи само зарад остваривања нечијих „дечјих снова“, али и у неке друге сврхе које се косе са законом и овлашћењима. Економска и оперативна вредност ове опреме је упитна, а њена употреба дискутабилна.

Скрећемо пажњу нашим грађанима да је за овај новац могло да се набави:

  • 17 000 канти за сакупљање кућног отпада чиме би се покриле потребе свих индивидуалних домаћинстава у граду;
  • 1 500 контејнера за сакупљање кућног отпада чиме би се покриле потребе свих домаћинстава у приградским насељима општине;
  • најмање 2 нова модерна специјална возила за сакупљање кућног отпада – камион смећар;
  • једна трансфер станица са свом припадајућом опремом;
  • 5 рециклажних дворишта за пријем отпада од грађана или исти број компостилишта за органски отпад са припадајућом опремом;
  • 3 годишња уговора за уклањање амброзије са свих површина;
  • једноипогодишњи уговор за сву хоризонталну и вертикалну сигнализацију;
  • комплетна техничко технолошку опрема за уклањање и санацију дивљих депонија и сметлишта уместо што се ова услга плаћа накнадно подизвођачима.

А свака од ових ставки би у значајној мери позитивно утицала на побољшање квалитета живота грађана Зрењанина.

Повереништво Народне странке Зрењанин