Народна странка

Народна странка Зајечар: Поступање ЈКП Зајечарпаркинг у супротности са јавним интересом

Народна странка Зајечар: Поступање ЈКП Зајечарпаркинг у супротности са јавним интересом

Све већи број грађана Зајечара суочен је са принудном наплатом за неплаћене дневне карте за паркирање Јавном предузећу “Зајечарпаркинг“, али сада за те неплаћене обавезе више не дугују овом јавном предузећу, него извесној фирми JN&AN из Параћина, и те неплаћене обавезе коштаће их неколико пута више.

До овога је дошло јер је ЈКП “Зајечарпаркинг“ закључио уговор са поменутом фирмом из Параћина којој уступа своја потраживања, тј. продаје део својих потраживања овој фирми, а онда их она принудно наплаћује од наших грађана, као и гостију који су посећивали наш град, али увећане за трошкове ангажоване адвокатске канцеларије и трошкове извршења.

Правни тим Народне странке у Зајечару има обавезу да грађанима укаже на следеће:

Овакво уступање потраживања јавног предузећа је свакако против јавног интереса, интереса свих грађана Зајечара, и противи се основним уставним начелима на којима се заснива Република Србија. Република Србија је, према Уставу, поред владавине права, заснована и на начелима социјалне правде, те су и јавна предузећа чији су оснивачи држава или јединице локалне самоуправе, приликом обављања своје делатности у обавези да се уздржавају од поступања која за последицу имају отежавање економског положаја грађана. Надлежни из ЈКП “Зајечарпаркинг“ су очигледно решили да занемаре ову своју обавезу. Даље, јавна предузећа су основана са циљем да пружају услуге од јавног интереса, ради задовољења интереса свих грађана једне заједнице, а овакво поступање ЈКП “Зајечарпаркинг“, представља злоупотребу права на штету грађана односно на штету јавног интереса.

Логично би било да ЈКП “Зајечарпаркинг“, коме су ова потраживања резултат редовног пословања, има у својој организационој структури, квалификоване раднике који би се бавили наплатом ових потраживања. Па чак, уколико то ипак није у стању, требало би да се обрати за помоћ граду који има законску обавезу да помогне функционисање предузећа чији је оснивач. Град Зајечар има градско правобранилаштво преко којег је такође могла да се врши наплата ових потраживања. Иако би у том случају грађани платили радње градског правобранилаштва које оно предузима у поступцима наплате ових потраживања, тај новац би завршио у буџету Града Зајечара, а не као приход приватних фирми и ангажованих адвокатских канцеларија. На тај начин, ЈКП “Зајечарпаркинг“ је посредно оштетио буџет Зајечара, што је свакако противно јавном интересу.

Позивамо ЈКП “Зајечарпаркинг“ да без одлагања прекине са праксом уступања потраживања, на који начин се грађани осиромашеног Зајечара додатно оптерећују, те да се, уколико у оквиру својих капацитета нема потребне ресурсе ради обављања делатности због којих је основано, ради регулисања настале ситуације обрати Граду Зајечару, као оснивачу.

Народна странка Зајечар