Народна странка

Народна странка Петровац на Млави: Јавне набавке додељене фирмама блиским општинским функционерима

Народна странка Петровац на Млави: Јавне набавке додељене фирмама блиским општинским функционерима

Наша општинска управа у циљу побољшања ефикасности поступака јавних набавки увела је ексклузивне добављаче за сваку појединачну врсту добара или услуга. Тако је за претходне 3 године једини испоручилац свих врста цеви и стубова за уличну расвету (у народу познатијих као – бандере) за потребе наше општине била фирма "Јовић - Производња" доо Шетоње. Овој фирми је од 5 спроведених јавних набавки за наведена добра додељено свих 5 (5 од 5) у укупном износу од 18.546.000 динара (без ПДВ-а). У 3 случаја јавних набавки поменута фирма је била једини понуђач, а у остала 2 случаја конкурентске фирме су у својим понудама, сасвим случајно, вишеструко премашиле процењену вредност јавне набавке па су оцењене као неприхватљиве.

Други званични добављач добара и услуга специјализован за „сечу густог шибља и грања уз путни појас“ је фирма СЗР "Јовић" Шетоње. Од 3 спроведене јавне набавке за поменуте услуге ова фирма је добила (гле чуда) све 3 укупне вредности 9.240.000 динара (без ПДВ-а) укључујући и најновију од 25.03.2021. Анализом услова и цена услуга наведених у јавно доступним документима стиче се утисак да је „сеча густог шибља и грања“ обављана у амазонској прашуми, а не поред локалних путева.

Наравно, ове две наведене фирме немају ништа заједничко осим - братских односа. Поставља се питање да ли је магична одредница која обезбеђује повлашћеност у испоручивању одређених добара и услуга нашој општинској управи можда – место седишта ових фирми.
 
Народна странка Петровац на Млави