Народна странка

Народна странка Крагујевац: Власт да не спутава угрожене

Народна странка Крагујевац: Власт да не спутава угрожене

Да је локална власт спремна да у свом раду буде транспарентнија, не би прошло скоро два месеца пре него што у јавност доспе информација да је на првој седници Скупштине града Крагујевца донета одлука о повећању цена закупа пословног простора издатог по повлашћеним условима хуманитарним организацијама, организацијама које за циљ имају помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, социјалне и дечије заштите.., и да се на тај начин угрози њихов даљи рад.

Подсећам да је у поменутој одлуци коју су одборници Скупштине града једногласно усвојили наведено да се пословни простор у власништву града може дати на коришћење наведеним организацијама „уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине“.  То значи да ће удружење које се бави пружањем подршке социјално угроженим категоријама људи а које је својим статутом дефинисано као НЕПРОФИТНО морати да плаћа месечно износ кирије који је већи од цене закупа пословног простора који није у власништву града.

У тренутку када је рад државним институцијама које се баве подршком социјално угроженим категоријама људи угрожен ограничавањем броја запослених и хроничним недостатком новца и жеље надлежних да се систем унапреди, удружења грађана имају значајну улогу у пружању подршке угроженима. Нажалост, и пре кризе изазване вирусом КОВИД-19 рад ових организација је био угрожен недостатком новца из републичког буџета али и недостатом извора пројектног финансирања,  те су се ове организације углавном усмеравале на волонтерски рад и приватне донације.

Сврха ових удружења је пружање подршке угроженима а не стицање новчане зараде те не можемо да очекујемо од њихових чланова да свој рад сада усмере ка доношењу новца потребног за плаћање закупа.

Допринос организација које се баве подршком социјално угроженима НЕ СМЕ се посматрати кроз новац. Подршка коју свакодевно пружају својим члановима не може се измерити приходом већ задовољством онога коме је подршка пружена.

Обавеза града јесте да својим суграђанима обезбеди квалитетан живот а социјално угроженим категоријама људи да обезбеди што квалитетнију подршку.

Енормним повећањем цена бенефицираних закупнина не сме се плаћати цех који је који је Државна ревизорска институција утврдила.

Апелујемо на надлежне да новац за буџет обезбеде на други начин а не отимајући новац од најугроженијих.

Немојте да вам изговор буде да је то наложила Државна ревизорска институција, када у извештају за 2018. годину јасно пише у делу који се односи на потраживања од пословног простора утврђено је и замерено да су у 2018. години користили пословни простор без накнаде и без закљученог уговора разна удружења којима област деловања није социјална заштита, ресторани, за одређене локале не зна се ни ко је корисник простора, замерке су и на закуп пословног простора код најмање седам месних заједница.

Да ли енормним повећањем цена бенефицираних закупнина сада треба наплатити све што није и што је ДРИ утврдила и зашто цех треба да плате они који су на ивици егзстенције питање је за оне који су гласали за овакву одлуку.

Борис Херман,
председник ГрО Народне странке Крагујевац,
специјални педагог