Народна странка

Народна странка Врњачка Бања: Да мењамо заједно - за Врњачку Бању

Народна странка Врњачка Бања: Да мењамо заједно - за Врњачку Бању

Представници врњачких политичких партија, окупљени у локалном опозиционом блоку, који је формиран око основних демократских принципа, у доброј вери и намери да успоставе нормално друштво, данас су у просторијама ОО Народне странке у Врњачкој Бањи, у минут до дванаест потписали споразум о будућој сарадњи оличен у форми ДЕКЛАРАЦИЈЕ, чијим садржајем је дефинисан и заједнички наступ на наредним локалним изборима. Странке и покрети који чине овај савез, а који су поред Народне странке са активном подршком истакнутом од стране покрета Крени-Промени, потписали предметну Декларацију су: Демократска странка, Социјалнодемократска странка,Странка слободе и правде, Удружење грађана Врњачка иницијатива (Глас Србије) и Покрет за децентрализацију и права мањина.

На наведени начин потписници Декларације уз пуну подршку покрета Крени-Промени деловаће у синергији, према реализацији циљева из потписаног споразума, чији садржај ће служити као смерница за деловање чланова потписника, пред и током предстојећих локалних избора на подручју Врњачке Бање, са циљем да се:

|1| Заустави политички конзорцијум на власти у Врњачкој Бањи испољен кроз политичко-тајкунску самовољу, која је наметнута као превасходни фактор у остварењу против-правне финансијске користи од стране модератора овдашњих друштвених догађаја, а која се спроводи уз занемаривање здравог разума, грубо кршење закона и опструкцију према нормалном функционисању и развоју општине. 

|2| Постави одлучна брана према ангажману актуелне политичке клике која је узурпирала локалну власт и својим одлукама поништава све цивилизацијске тековине из домена просторног планирања, урбанизма, архитектуре и екологије, а пре и после свега права. 

|3| Суштински сачува и унапреди достојанство и основна права појединца, оствари социјална правда, подстакне економски и социјални развој локалне заједнице. 

|4| Створе услови за успостављање добро структурираних и функционалних локалних институција, као и стандарда и правила и заснованих на вољи друштва као целине, као и да се обезбеди да грађани уживају сва грађанска, културна, економска, политичка и социјална права и сви буду једнаки пред законом, а да нико не буде изнад закона. 

|5| Формирају заједничке листе за локалне изборе које ће бити императив формираног савеза, где ћемо се водити највишим демократским стандардима у најбољем интересу грађана. О заједничкој листи ће се начинити споразум или коалициони споразум у складу са законским нормама по којима ће све чланице потписнице споразума или овог документа моћи да буду на тој листи. 

|6| Обавежу потписници овог споразума на сарадњу како пре тако и после локалних избора (контрола бирачких спискова, формирање изборне комисије и бирачких одбора, рада ових тела у припреми и реализацији поменутих избора као и процеса који следе након затварања бирачких места). Циљ је одбрана исказане воље грађана Врњачке Бање. 

|7| Обавежу чланице савеза да након окончаних избора и проглашења резултата ни под којим условима неће ступити у коалициони и политички савез са странком СНС која чини власт у Врњачкој Бањи више од једну деценију. 

|8| Формиран савез који ће бити отворен за све појединце, странке, покрете и удружења који деле исте демократске принципе, а све у циљу најбољих интереса грађана Врњачке Бање.

Народна странка Врњачка Бања