Народна странка

Народна странка Ужице: Колико има нелегалних објеката “Ужице-гаса“?

Народна странка Ужице: Колико има нелегалних објеката “Ужице-гаса“?

Народна странка Ужице је након поновљене пријаве и Захтева за хитан инспекцијски надзор Министарству рударства и енергетике, сектору за инспекцијски надзор, одељењу за инспекцију опреме под притиском, добила одговор који потврђује наводе из наше пријаве. Наиме, у Обавештењу о поступању по нашем поднеску од 04.03.2021.године информисани смо да је у периоду од 05.04.2021. до 07.04.2021. године извршен ванредни инспекцијски надзор.

На наше питање из поднеска да ли гасни објекти „Ужице–гаса“ на територији града Ужица имају употребне дозволе добли смо одговор да само ДЕО мерно-регулационих станица на територији Ужица има употребне дозволе, и то оне којима управља ЈП "Србија гас". Међутим, наша сумња се није односила на мерно-регулационе станице којима управља ЈП „Србија-гас“, већ на оне које је изградило и којима управља а.д. „Ужице-гас“. Наиме, према нашим сазнањима на територији града Ужица употребне дозволе имају само МРС којима управља ЈП "Србија-гас". Према Обавештењу из Министарства, део МРС нема употебне дозволе. Ми основано сумњамо да управо МРС  "Ужице-гаса" немају употребне дозволе, тј. да су нелегално пуштени у рад,

Tакође, смо добили и одговор да је за део мерно-регулационих станица поднет захтев за озакоњење објеката. То значи да у тренутку пуштања у рад нису имали употребене дозволе, нити их имају данас. То такође потврђује наше наводе да су гасни објекти "Ужице-гаса" нелегално пуштени у рад.

Пошто овакав одговор није довољно прецизан и потврђује нашу сумњу да одређен гасни објекати, тачније мерно регулационе станице „Ужице-гаса“ немају употебне дозволе, односно да су пуштене у рад без употребних дозвола, данас смо поднели захтев републичком инспектору опреме под притиском г. Млађи Шуши који је потписао овај допис, да нам достави записник са инспекцијског надзора, као и тачан списак мерно регулационих станица који немају употребне дозволе, односно које су пуштени у рад без употребне дозволе.

Напомињемо да према Закону о планирању и изградњи, све док објекат нема употребну дозволу он је или непостојећи или у изградњи. Гасни објекти, тј. мерно регулационе станице, које немају употребну дозволу, су незаконито пуштени у рад, што представља кршење закона и изазивање опаности по безбедност грађана Ужица. Основано сумњамо да је недавна експлозија у Крчагову управо последица таквог несавесног и противзаконитог поступања а.д. "Ужице-гас".

Напомињемо да се неке од МРС налазе у основним школама и вртићима.

Републичком инспектору смо у новом захтеву поставили и питање да ли дистрибутивни вод гаса према Белим Земљама има употребну дозволу. Према нашим сазнањима, то није случај.

Такође, захтевом смо тражили и списак објеката који су у поступку озакоњења, као и датуме када је покренут сам поступак и ко га је иницирао.

Такође, на наш захтев да се изврши провера да ли се врши редовна контрола нивоа одоризације, добили смо потврдан одговор, али ни један доказ да је лиценцирана установа извршила ту контролу. Зато смо тражили да нам се достави извештај лиценциране установе која је извршла проверу да ли се врши редовна контрола нивоа одоризације.

Када су у питању кућни гасни прикључци поставили смо додатно питање - колико гасних прикључака нема одговарајућу документацију потребну за пуштање у рад?

Такође, желимо да информишемо јавност да смо по нашем захтеву за приступ информацијам од јавног значаја добили одговор из Вишег јавног тужилаштва у Краљеву из посебног одељења за сузбијанје корупције, да је ово Тужилаштво поднело захтев за прикупљање потребних обавештења МУП-у РС, Управи криминалистичке полиције, Одељењу за борбу против корупције Београд, ради провере навода Кривичне пријаве и прикупљања доказа.

Ивана Парлић
председница ГрО Народне странке Ужице