Народна странка

Врњачка Бања: Хитна оставка председника општине због родбинског запошљавања

Врњачка Бања: Хитна оставка председника општине због родбинског запошљавања

Општински одбор Народне странке Врњачка Бања тражи од председника општине Бобана Ђуровића да поступи часно и поднесе оставку са те функције. Наиме, Ђуровић је на месту заменика директора ЈП Туристичке организације запослио своју супругу Ану Ђуровић. Због тога је Агенција за борбу против корупције објавила препоруку за разрешење са јавне функције Ђуровића због сукоба интереса о којем није обавестио Агенцију, што је објављено у Службеном гласнику. 

Агенција је утврдила да је супруга Бобана Ђуровића, Ана Ђуровић, са Туристичком организацијом Врњачка Бања, чији је оснивач сама општина, закључила Уговор о раду  18. новембра 2016. године, на основу којег је засновала радни однос у овој туристичкој организацији, на неодређено време, на радном месту заменика директора. Међутим, председник општине о томе није писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције због чега Агенција за борбу против корупције изриче меру јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције. На тај начин Ђуровић је именовани јавни интерес подредио приватном и јавну функцију искористио за стицање користи за повезано лице, чиме је поступио супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.