Народна странка

Народна странка Пожаревац: Партијско запошљавање као полуга власти у циљу уцене грађана

Народна странка Пожаревац: Партијско запошљавање као полуга власти у циљу уцене грађана

Проблем партијског запошљавања на који указује Народна странка у Пожаревцу је веома актуелан и годинама мучи наше суграђане.

Овај проблем се односи на праксу актуелног режима да користи своју моћ да осигура запошљавање за своје чланове или симпатизере, без обзира на њихове квалификације или вештине. Ово води до искључивања квалификованих и способних људи који немају политичке везе, а то угрожава принципе запошљавања на основу заслуга и једнаких могућности.

Консеквенце партијског запошљавања су штетне за развој и напредак заједнице, пошто то доводи до лошег професионалног профила запослених, неефикасности и корупције у јавним институцијама. Додатно, ово ствара осећај неправде и фрустрације међу грађанима којима је могућност запошљавања ускраћена, што на другој страни доводи до опадања поверења у институције.

Грађанима Пожаревца је добро познато да су овакве радње присутне, како широм Србије, тако и у нашем граду. Народна странка Пожаревац, указује да решавање овог проблема захтева комплетан и систематичан приступ који укључује законодавне измене, институционалне реформе и кампање за подизање свести јавности. Кључно је установити транспарентне и објективне критеријуме за запошљавање, напредовање у јавним институцијама и осигурати њихову праведну, непристрасну примену. Додатно, битно је јачати капацитете јавне администрације и унапредити квалитет јавних услуга, што ће повећати поверење грађана у институције.

Актуелна власт у Пожаревцу партијско запошљавање користи како би себи обезбедила неопходне гласове за изборе и тиме омогућила наставак своје владавине која почива на уцени грађана који често бивају приморавани да обављају послове прикупљања такозваних сигурних гласова.

Ово је пракса која није само неправедна према квалификованим и способним људима у нашем граду, који су изостављени из процеса запошљавања, већ је такође и коруптивна и у супротности са принципима демократије. Када су грађани приморани да обављају послове прикупљања сигурних гласова за актуелну власт, то представља облик уцене и нарушава интегритета изборног процеса.
Власт би требало да служи интересима грађана, а не да их злоупотребљава у сврху својих политичких циљева. У супротности с тим, када се запошљавање врши на партијској основи, власт креира лојалност и зависност према политичкој партији, уместо да се залаже за интересе заједнице и напредак.

Стога, важно је да се овај проблем реши и да се осигура да запошљавање у јавном сектору буде засновано на јасним принципима, а не на политичким везама. Потребно је да се успоставе часни критеријуми за запошљавање и да се они примењују поштено и праведно. Такође, важно је да се успоставе ефикасни механизми контроле и надзора, како би се спречила корупција и злоупотреба јавних ресурса.
На крају, кључно је да се подигне свест грађана о овом проблему и да се позову на одговорност они који врше партијско запошљавање. Само на овај начин у нашем граду, можемо створити окружење које поштује принципе правде, равноправности и демократије.

С тим у вези Народна странка Пожаревац упућује јавни позив Градоначелнику Пожаревца Саши Павловићу,  до одговори на следеће питање:

Колико је људи, само за време Вашег мандата упослено у Јавним предузећима у граду Пожаревцу, нарочито по основу уговора о привремено повременим пословима или уговора о делу, по ком критеријуму, колико они трају за сваког од ангажованих и где су били објављени јавни позиви за то?

Нажалост, нисмо уверени да ће грађани Пожаревца добити одговор на ово питање и зато се стиче утисак,  да услед узурпације свих институција у којима се налазе Ваши партијски кадрови, људи које ангажујете у различитим јавним предузећима, заправо раде у једној фирми која се зове “Актуелни режим д.о.о.” За сада.

Народна странка Пожаревац