Народна странка

Народна странка Београд: Србија има најнижи проценат шумовитости у региону

Народна странка Београд: Србија има најнижи проценат шумовитости у региону

Одбор за заштиту животне средине Народне странке Београд изражава велику забринутост у погледу очувања и управљања нашим шумама, истичући да Србија има најнижи проценат шумовитости у региону.

Светски дан шума обележава се још од 21. марта 1971. године. Генерална скупштина Уједињених нација је 2012. године усвојила овај Дан не би ли на тај начин допринела очувању и одрживом управљању шумама.

Србија спада у ред земаља све сиромашнијих шумама. Разноликост врста је велика око 40 лишћарских и десетак четинарских дрвенастих врста, али је заступљеност шумских површина мала.

Према извештајима Државне ревизорске институције Србија има најнижи проценат шумовитости у региону. Према постављеним циљевима у Просторном плану Србије од 2010. до 2020. године, оптимална шумовитост требало би да буде 41,4 одсто а док је она свега 29,1 одсто територије.

Просек пошумљености ЕУ земаља је око 39 одсто и ми у том смислу јако пуно заостајемо.

–           Један од разлога зашто је овако је сигурно годишњи обухват пошумљавања, који опада из године у годину од 1995. године на овамо. Сада се годишње пошумљава мање од 2000 хектара док се осамдесетих година пошумљавало преко 10.000 хектара годишње.

–           Други разлог је прекомерна експлоатација шума. Дрво је јако тражена сировина и на жалост Република Србија значајна средства прибавља управо из продаје ове сировине и то највећим процентом у најјефинијем облику, као обловину.

–           Трећи разлог је непоштовање закона, због којих се шуме налазе у угроженом положају. Искрчене површине се претварају у плацеве за дивљу градњу, крче се због рударске активности, дрветом се тргује илегално, на приватним површинама се скоро ни не спроводи контрола итд.

–           У четврто се могу сврстати сви други разлози, а редослед поменутих је у крајњој истанци потпуно неважан, важно је то да је шума у Србији све мање а оне које остају су све лошијег квалитета.

Какве последице по нас то има?

–           Погледајмо само какав је ваздух у градовима широм земље, најчешће у 3. и 2. категорији, претерано загађен. Шуме су филтер и плућа која апсорбују огромне количине угљеника и уједно производе кисеоник.

–           Поплаве, скоро свака киша нас угрожава. У пошумљеним сливовима са добро склопљеним састојинама и квалитетним шумама поплаве су изузетно ретке, готово немогуће.

–           Наша дрвна индустрија нема довољно сировине за производњу, па између осталог купујемо скуп намештај лошијег квалитета.

Народна странка на Светски дан шума изражава велику забринутост у погледу очувања и управљања нашим шумама. Јавно предузеће Србијашуме је потпуно застранило у пре свега одабиру кадрова, нерационалном коришћењу ресурса којим управља и једним изразитим немаром за наше шуме.

Питамо их ко је дао дозволу да се шуме секу у Мајданпеку због рудника, ко то ради и где се то дрво одвози? Коме сте дали ловишта на управљање и какве то последице по популацију дивљачи у тим ловиштимна има? Колико је запослених и која је просечна плата у Дирекцији Србијашума? Које квалификације и завршене школе запослени у дирекци имају?

Светки дан шума би морао бити празник за све наше грађане, дан када се захваљујемо дрвећу које нам само пружа и ништа не тражи за узврат и то ће и бити!

Одбор за заштиту животне средине Народне странке Београд