Народна странка

Драговић: Зашто су важни локални избори?

Драговић: Зашто су важни локални избори?

Сви избори су важни али је избор локалних представника можда и најважнији, па је зато веома важно укључити се у доношење одлука, изаћи и рећи у којем би смеру твоја општина, град, месна заједница, кварт, требало да иде.

Гласањем преносиш свој лични суверенитет на онога ко ће у наредном периоду доносити одлуке у твоје име и индиректно утицати на квалитет твог живота. Веома је важно какав ће бити квалитет твог живота у месту у којем живиш, као и квалитет живота твојих суграђана.

Грађани су вековима водили борбу да у местима у којима живе добију право на одлучивање како ће њихово место изгледати и како ће располагати средствима која се убирају на њиховој територији, желели су да буду независни од централне власти.

Крајем седамдесетих година 20. века потискивањем државе благостања долази до израженог значаја локалне самоуправе, јер локална самоуправа је темељ демократије, јер је просто незамисливо да у једној држави постоји демократија, а да не постоји систем локалне самоуправе. Локална самоуправа је, такође, повезана и са системом аутономије, где она означава традиционално прихваћен, гарантован и обезбеђен скуп слобода, права и обавеза које одређени друштвени субјекти имају.

Потребно је, дакле, да грађани који сада бирају своје представнике и будућу локалну власт спознају да је њихов глас важан, јер како ће се средства распоређивати у њиховој заједници зависи од њих, односно од представника које они бирају да одлучују у њихово име.

Никола Драговић
председник Извршног одбора Народне странке