Народна странка

Драган Марковић: Загађење је алармантно, а власт по обичају ћути

Драган Марковић: Загађење је алармантно, а власт по обичају ћути

Годинама је Вучићева власт говорила да је (поклоњени) РТБ стуб развоја Бора и Тимочке крајине и да ће кроз стратешко партнерство са Кинезима процветати. И тврдио је (не само он) да ће остати у већинском власништву државе. Након продаје (поклањања) већинског дела фирме нема ниједне ознаке која би подсећала на РТБ Бор.

Треба подсетити да је приликом пуштања у рад реконструисане Топионице Вучић, у свом маниру, изјавио да је у Бору направљено чудо! И јесте, нажалост. Стотине милиона евра, по идеји Динкића, а касније Вучића, је отишло у то „чудо“! Без тендера и уз пуно махинација. Продајом РТБ Бор желели су да се ослободе свих афера и крађа. 

Данас смо сведоци да је држава заборавила да и у Бору и околини живе људи. 

У Извештају о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха за за jануар месец 2020. године, види се наставак загађења из 2019. године и велико прекорачење штетних материја у ваздуху у односу на законом дозвољене. Стање екологије је поражавајуће!

Концентрација арсена се креће, од 53 ng/m³ ваздуха на мерном месту Градски парк, 125 ng/m³ у Кривељу, 493,3 ng/m³ на мерном месту Институт,  док на мерном месту Југопетрол иде до невероватних 5401 ng/m³, чиме је оборен неславан рекорд из децембра месеца 2019. године (4771,5 ng/m³ ваздуха). Концентрација изузетно канцерогеног кадмијума се креће од 8,2 ng/m³ ваздуха у градском парку, преко 57,2 ng/m³ код Института, до ужасавајућих 1556,5 ng/m³ на мерном месту Југопетрол!

Из извештаја се види да концентрација сумпор-диоксида (SO2), на мерном месту Југопетрол прекорачује граничну и толерантну вредност ( која по закону износи 125 µg/m³ ваздуха) забележено у току 20 дана! На мерном месту Технички факултет у току 9 дана, на мерним местима Градски парк и Институт током 4 дана а по по закону у току календарске године сме се прекорачити само 3 пута! 

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У БОРУ- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА  2019. годину, даје поражавајуће резултате и показује да актуелну власт СНС-СПС здравље грађана уопште не интересује, иако је држава и даље власник више од трећине Зијина.

Законски прописи се крше од стране загађивача: загађење је стално присутно и далеко је изнад дозвољених законских прописа, како за сумпордиоксид (SO₂), тако и за суспендоване честице (РМ10), при чему су концентрације изузетно опасних материја попут  Арсена (Аs), Кадмијума(Cd) стално присутне у вишеструко повећаним кинцентрацијама од законом дозвољених. Такође, после дуго времена се појављују опасни метали, Олово (Pb) и Никл (Ni). То потврђује и годишњи извештај о загађењу које за рачун града Бора врши Лабораторија  за хемијска испитивања ИНСТИТУТА ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ У БОРУ (има их на сајту града Бора-јавни приказ).  Ове извештаје добијају: ГРАД БОР, Министарство за заштиту животне средине-Сектор за заштиту животне средине (Весна Митровић) и Министарство за заштиту животне средине(подручни центар Бор- Инспектор Емила Тошић).

Извештај за 2019. годину показује да су прекорачења, у односу на годишњу граничну вредност (50  µg/m³ ваздуха), евидентирана на мерном месту Технички факултет (69 µg/m³ ваздуха) и Југопетрол (166 µg/m³ ваздуха). Прекорачење дневне граничне и толерантне вредности (125 µg/m³ ваздуха) је вишеструко веће од законом дозвољене ( три пута у току календарске године). По мерним местима то изгледа овако: Градски парк-30 дана, Институт-8 дана, Технички факултет -47 дана и Југопетрол- чак 139 дана, са максимално измереном концентрацијом ЅО2 од 1783 µg/m³ ваздуха у новембру месецу!

Прекорачење дневне граничне и толерантне (50 µg/m³) концентрације суспендованих честица (РМ10) забележено је у Кривељу (36 дана) и на Југопетролу (72 дана), где је забележена максимална концентрација 150 µg/m³.

Измерене концентрације олова а поготово арсена и кадмијума су алармантне!

На мерном месту Југопетрол концентрација олова је била 52 дана изнад дневне граничне законом дозвољене вредности са максимално измереном концентрацијом олова у суспенованим честицама РМ10  у децембру (6032 µg/m³ у односу на законом дозвољену вредност 1 µg/m³).

Средња годишња концентрација изузетно канцерогеног кадмијума се кретала од 10,6 ng/m³ ваздуха у градском парку,  до 44,9 ng/m³  на мерном месту Југопетрол (9 пута већа концентрација од законом дозвољене (5 ng/m³). Максимално је измерена концентрација кадмијума од 370,1 ng/m³ ваздуха! Средња годишња концентрација арсена по мерним местима се кретала, од 11,1 ng/m³ ваздуха на мерном месту Кривељ, 14,5 код Техничког факултета, 31,3 на мерном месту Институт, 115,8 у градском парку до 550 ng/m³ ваздуха на мерном месту Југопетрол. У односу на годишњу циљну вредност (6 ng/m³ ваздуха) огромна су прекорачења!  Дневна концентрација арсена на мерном месту Југопетрол достигла је у децембру месецу 4771,5 ng/m³ ваздуха.

Овај извештај мора да забрине све добронамерне људе, јер показује да су грађани и животна средина угроженији него икад. Државни органи, ако има бар мало одговорности, морају реаговати, јер локалну власт ово не дотиче! Куповина времена са тзв. јавном новогодишњом расправом о краткорочном акционом плану показује да локална власт не сме да се замери ни Кинезима, ни централи СНС и због тога су Борани жртве тих играрија. Власт у Бору на челу са градоначелником Миликићем је својеврсни портпарол и заштитник загађивача.

Грађани јесу преварени , Кинези нису! Они ће, за годину две, подићи нову металургију и „можда“ прочистити ваздух ако оцене да неће много бити на губитку. Вучићеву власт су, очигледно, нечим задужили. А шта је са народом који се трује?  Измерене вредности арсена, кадмијума и олова у ваздуху морају бити сигнал за све одговорне у Србији! Занемаривање овог проблема показује да овде нису само преваре у питању. Овде је реч о некој врсти дозвољеног тровања грађана какво није скоро виђено, при чему надлежне институције не реагују. Док Вучићева власт ћути млади беже из Бора главом без обзира.

У случају да надлежне институције и даље ништа не чине овај се проблем мора подићи на међународни ниво, јер је здравље свих нас изнад интереса појединаца и профита загађивача. Најављене тужбе према загађивачу не могу бити замена за највећу драгоценост- здравље грађана! Колико то новца треба, по основу казни, наплатити загађивачу да би се оправдало тровање и губитак здравља најмлађе популације?   

Драган Марковић
председник Градског одбора Народне странке Бор