Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Вук Јеремић

Председник

Мирослав Алексић

Потпредседник

Здравко Понош

Потпредседник

Санда Рашковић Ивић

Потпредседник

Синиша Ковачевић

Потпредседник

Борислав Новаковић

Потпредседник

Стефан Јовановић

Генерални секретар

Светозар Чиплић

Повереник за А. П. Војводину

Дијана Вукомановић

Председница Форума жена

Боривоје Боровић

Кооптиран члан Председништва

Владимир Вучинић

Кооптиран члан Председништва

Лазар Ђуровић

Кооптиран члан Председништва

Дамјан Крњевић-Мишковић

Кооптиран члан Председништва

Ненад Ђорђевић

Кооптиран члан Председништва

Владимир Ковачевић

Кооптиран члан Председништва

Богдан Стојановић

Кооптиран члан Председништва

Иван Гајић

Председник Клуба омладине

Ђорђе Станковић

Повереник за Градски одбор Ниш

Борис Херман

Председник Градског одбора Крагујевац

Никола Лазић

Интернационални секретар