Народна странка

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Председништво Народне странке

Вук Јеремић

Председник

Мирослав Алексић

Потпредседник

Здравко Понош

Потпредседник

Санда Рашковић Ивић

Потпредседник

Синиша Ковачевић

Потпредседник

Никола Јовановић

Потпредседник

Светозар Чиплић

Потпредседник

Владимир Добросављевић

Председник Извршног одбора

Стефан Јовановић

Генерални секретар

Борислав Новаковић

Председник Покрајинског одбора

Боривоје Боровић

Кооптиран члан Председништва

Владимир Вучинић

Кооптиран члан Председништва

Јован Нешовић

Кооптиран члан Председништва

Владимир Тодорић

Кооптиран члан Председништва

Дијана Вукомановић

Председница форума жена

Гордана Шошић

Повереница за Градски одбор Крагујевац

Јелена Марковић

Координатор Ресорних одбора

Иван Гајић

Председник Клуба омладине

Љубомир Костић

Повереник за Градски одбор Ниш