Народна странка

Правни савет Народне странке: Осуђени учесници протеста да уложе жалбу

Правни савет Народне странке: Осуђени учесници протеста да уложе жалбу

Правни савет Народне странке позвао је данас све осуђене који су учествовали на протестима у претходних неколико дана да се жале на првостепену пресуду у законском року од осам дана.

„Велики број ухапшених учесника протеста експресно је осуђен на затворску казну, чиме се наставља репресија државног апарата према учесницима протеста“, наводи се у саопштењу Правног савета Народне странке.

Окривљени може и сам својеручно да напише и изјави жалбу, а у његову корист жалбу могу да изјаве и брачни друг, сродник по крви у првој линији, брат, сестра, законски заступник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ и лице са којим живи у ванбрачној заједници или у другој трајној заједници живота, додаје се у саопштењу.

„Жалба би требало да садржи ознаку пресуде против које се изјављује. У жалби би требало истаћи да је окривљени осуђен без иједног доказа, да му суд није дао право да се брани уз помоћ адвоката и да предлаже да се пресуда укине, врати првостепеном суду на поновни поступак, као и да му се омогући да се брани са слободе. Жалба би требало да садржи и потпис“, наводи Правни савет Народне странке.

Жалба се предаје прекршајном суду који је донео првостепену пресуду, али се насловљава на Прекршајни апелациони суд, који о њој одлучује у другом степену, прецизира се у саопштењу.

„Рок за изјављивање жалбе је осам дана од дана када је пресуда достављена. Благовремену, дозвољену и од овлашћеног лица изјављену жалбу прекршајни суд ће са списима предмета у року од три дана доставити Прекршајном аплеационом суду“, наводи Правни савет Народне странке.