Народна странка

ПРОГРАМ ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ СРПСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА - Програм Народне странке

ПРОГРАМ ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ СРПСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА - Програм Народне странке

Србија је земља значајних људских и природних потенцијала, и земља са изузетно повољним географским положајем. Имамо све предуслове за успех у 21. веку.

Међутим, последњих година српска привреда значајно заостаје за државама не само Европе, већ и непосредног окружења. Од 2012. до краја 2018. године, просечна годишња стопа раста наше економије износила је само 1,7%. Дакле, у том периоду наша економија је увећана за мање од 10%. Примера ради, економије Македоније, Албаније или БиХ у истом периоду увећане су за 15% до 18%, црногорска за 20%, а румунска за 30%. Наше плате у односу на просек ЕУ од тада су пале са 37% на 36%.

Заостајање за окружењем представља најбољи показатељ да је за слабе економске резултате одговорна актуелна политика, а не европски или регионални трендови.

У Србији се спроводи погрешна политика фаворизовања и субвенционисања страних инвеститора, и то углавном оних који у Србију не доносе велику додату вредност или нове технологије. Ово се често ради науштрб домаћих привредника. Најчешће више новца потрошимо да доведемо или задржимо неки страни привредни субјект, него што он донесе у Србију кроз инвестицију, плате или порез држави.

Други велики проблем јесте лош избор државних инвестиција. Невероватно је да садашња власт као приоритет за инвестирање наводи „национални“ стадион од 250 милиона евра, у ситуацији када огроман број наших општина нема елементарну путну и енергетску инфраструктуру, пијаћу воду или канализацију. Који је разлог што инфраструктурни пројекти попут ауто-пута Ниш–Тирана имају предност у односу на „Моравски коридор“ или обнову железнице? Јавне инвестиције су далеко испод просека земаља у региону. Конкретно, 2018. године (без безбедносног сектора) износиле су само 3,1% БДП-а. Исти проценат пренет је у буџет 2019.

Трећи и по нама најважнији проблем јесте мали обим домаћих приватних инвестиција, односно систематско урушавање нашег предузетништва и приватног сектора. Уместо да држава систематски ствара оквир који подстиче наше грађане да отварају фирме и покрећу бизнис, да што лакше послују и запошљавају људе, актуелна власт чини све да домаћи приватни сектор угуши – кроз дискриминацију домаћих привредника, високе намете, компликовану и непотребну администрацију, али често и кроз чисти „рекет“.

Ако је за слаб раст, низак животни стандард и значајни одлив становништа из економских разлога одговорна политика, онда промена политике може довести до супротних ефеката: одрживог развоја по стопи од минимум 5% БДП-а годишње, виших зарада, и много снажнијег приватног сектора.

Народна странка, као странка која жели да буде оличење патриотизма, одговорне фискалне политике, и слободе избора и иницијативе за сваког појединца, посебан акценат ставља на предузетништво и умножавање домаћих приватних инвестиција.

Верујемо у слободу иницијативе, еманципацију појединаца и слободну потрагу за срећом и благостањем сваког нашег грађанина, без обзира на његову тренутну ситуацију или страначку опредељеност.

Желимо да рад, прегнуће и знање буду вредновани и признати као једине полуге за напредак појединца и друштва у целини. Да то више никад не буду непотизам, чланска карта у било којој партији, полтронство или корупција.

Изградићемо у Србији јаку средњу класу, као темељ развоја и просперитета Србије у времену које долази. Потребна нам је држава која у центар својих активности ставља обичног човека, а не она која је сама себи сврха или која функционише по принципу „држава, то сам ја“.

Наш циљ је успешни и задовољни домаћи предузетник, који поштује закон о раду по највишим европским стандарима за раднике, и који се према својим запосленима односи одговорно, чувајући њихово достојанство.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ВОЂЕЊЕ ЗДРАВЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ:

 

 •  Успостављање правне државе. Гарантоваћемо независност правосуђа, тужилаштва и судија. Правосуђе ће бити брзо, транспарентно и ефикасно.
 •  Спровешћемо свеобухватну операцију чишћења од корупције. Увешћемо специјалног тужиоца за борбу против високе корупције, по румунском моделу.
 •  Хитно ћемо донети и ефикасно спровести закон о испитивању порекла имовине садашњих и бивших јавних функционера.
 •  Увешћемо професионални менаџмент у сва државна, јавна и комунална предузећа. Економски и финансијски учинак управа предузећа мерићемо прецизно дефинисаним критеријумима, и сходно томе их награђивати или санкционисати.
 •  Зауставићемо отуђење природних ресурса Србије, као и њихово уништавање – попут девастације планинских река зарад брзог приватног профита.
 •  Спровешћемо лустрацију, стриктно по закону.
 •  Утврдићемо и објавити објективни пресек стања националне привреде, помоћу реалних и тачних показатеља.
 •  Пописаћемо комплетну јавну имовину Србије, до најмањих детаља, укључујући и некретнине, опрему и друга материјална и нематеријална добра која су у потпуном или делимичном власништву Републике и локалних самоуправа. Пописана ће бити и укупна дуговања и обавезе свих делова административног и другог јавног апарата у земљи.
 •  Спречићемо даље распарчавање јавне имовине.
 •  Уштедама, бољом контролом наменског трошења, као и економски оправданом прерасподелом средстава, створићемо финансијску резерву у висини од 16–18% садашњег буџета Србије.
 •  Основаћемо Државни рачуноводствени суд који ће имати шира овлашћења од садашње Државне ревизорске институције (ДРИ). Међу њима ће бити и оцена целисходности трошења јавног новца, као и критеријума и одлучивања у вези са јавним тендерима.

 

Гарантујемо предузимање следећих конкретних мера:

 

 1. СИСТЕМСКЕ МЕРЕ ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ИНВЕСТИЦИЈА

 

 1. Определићемо минимум 2,5 милијарди евра годишње за капиталне инвестиције у Србији, чиме ће бити створени предуслови за бржи економски развој и већу конкурентност домаће привреде.
 2. Нећемо дозволити дискриминацију домаћих предузетника у односу на стране,
 3. Нећемо дозволити дискриминацију између домаћих предузетника и тежићемо изједначавању пословања јавног и приватног сектора.
 4. Објавићемо ажурирани списак дужника на сајту Пореске управе по висини дуга, који укључује јавни сектор.
 5. Фискализоваћемо све јавне институције, које ће водити своје књиговодство у складу са међународним стандардима рачуноводства.
 6. Основаћемо Националну развојну банку, преко које ће бити подржане производне делатности у циљу ре-индустријализације земље, нарочито оне делатности које су субвенционисане у међународном окружењу.

 

       МЕРЕ ЗА ЈАЧАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

 1. Смањићемо давања послодаваца на нето зараде са садашњих 61% на 50%, као крајњи циљ. Моментално ћемо подићи праг опорезивања плата са садашњих 15 на 30 хиљада динара и укинути допринос за незапосленост.
 2. Смањићемо обавезу уплате аконтације пореза на добит на 50%, уместо садашњих 100%.
 3. ПДВ ће бити уплаћиван тек када је ефективно наплаћен од дужника.
 4. Формираћемо тело за координацију свих мера државе усмерених ка подршци приватном сектору.
 5. Омогућићемо правним лицима да уместо обавезе отказног рока, исплате додатну отпремнину у одговарајућој висини.
 6. Укинућемо обавезно чланство у Привредној комори Србије (ПКС).
 7. Увешћемо принцип да без оствареног промета, правна лица држави неће дуговати ниједну дажбину.
 8. Донећемо закон о небанкарским финансијским институцијама, како бисмо олакшали приступ капиталу за предузетнике.
 9. Омогућићемо привредним субјектима да запосле пензионисана лица, без обавезе да се уплаћују доприноси за пензијско и инвалидско осигурање.
 10. Млади предузетници, а посебно они који први пут оснивају своје бизнисе, уживаће фискалне повластице. Организоваћемо „менторство“ за младе предузетнике кроз умрежавање са осталим предузетницима, и старт-уп инкубаторе.

 

       УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА И СТАНДАРДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

 1. Донећемо нови закон о раду, којим ће бити гарантовани европски стандарди за запослене.
 2. Сви запослени ће имати здравствено осигурање, без обзира на то да ли је од стране послодавца уплаћено или не.
 3. Ограничи ћемо трајање и број узастопних уговора на одређено време.
 4. Донећемо нови закон о агенцијском запошљавању према којем број запослених преко агенција у једном предузећу неће моћи да буде већи од једне трећине, и којим ће бити заштићена сва права тако ангажованих радника.

Прочитајте и остале програме Народне странке