Народна странка

Резолуција о Косову и Метохији

Резолуција о Косову и Метохији

- Полазећи од чињенице да Аутономна покрајина Косово и Метохија представља неотуђиви део Републике Србије,

- Имајући у виду реалну опасност по суверенитет и територијални интегритет Републике Србије, која проистиче из једностраног проглашења независности АП Косово и Метохија од стране албанских сецесиониста и њиховог даљег деловања,

- Потврђујући ставове из свих до сада донетих резолуција, декларација и одлука Народне скупштине Републике Србије о АП Косово и Метохија,

- Узимајући у обзир да је суверенитет и територијални интегритет Републике Србије гарантован Уставом Републике Србије, као и Повељом Уједињених нација, Завршним актом из Хелсинкија и одговарајућим резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација, а посебно Резолуцијом 1244 СБ УН,

- Изражавајући спремност да и у постојећој ситуацији у којој се угрожава суверенитет и територијални интегритет државе Република Србија допринесе  мирном и споразумном решавању питања статуса АП Косово и Метохија на основу Устава Републике Србије, Резолуције СБ УН 1244, те начела и норми међународног права, а у оквиру суштинске аутономије утемељене на највишим демократским стандардима,

- Суочени са неодговорним и агресивним понашањем привремених институција самоуправе у АП Косово и Метохија које одбијају да поштују и спроведу постигнуте договоре, те прете да угрозе безбедност нашег народа у покрајини,

- Руковођени неопходношћу континуитета јединствене државне политике и бранећи част и достојанство народа који представља,

На основу члана 99. став 1 тачка 7) Устава Републике Србије и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини, Народна скупштина Републике Србије, на _______седници _____________ заседања, одржаној __.__. 2022. године, донела је

                                                                               

                                                                            РЕЗОЛУЦИЈУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА ЗА ДАЉЕ ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ РАДИ       ЗАШТИТЕ ДРЖАВНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

 

1. Република Србија, у складу са својим Уставом, вољом грађана и међународним правом не признаје и никада неће признати, изричито или прећутно на било који начин, једнострано проглашену независност АП Косово и Метохија.

2. Нарочито, Република Србија никада неће пристати, изричито или прећутно на било који начин, на чланство тзв. „Косова“ у Уједињеним нацијама. У том погледу:

а) Обавезује се Влада Републике Србије да води активну дипломатску кампању у циљу спречавања чланства тзв. „Косова“ у Уједињеним нацијама, УНЕСКО-у, као и у другим међународним организацијама, и

б) Народна скупштина Републике Србије тражи од председника Републике да се без одлагања писаним путем обрати председнику Руске Федерације и председнику НР Кине са молбом да те земље, као сталне чланице СБ УН, ветом блокирају сваки покушај чланства тзв. „Косова“ у Уједињеним нацијама.

3. У складу са Резолуцијом Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији од 13. јануара 2013. године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 4/2013) обавезује се Влада Републике Србије да поднесе Народној скупштини Републике Србије на разматрање досадашње споразуме проистекле из тзв. „Бриселског дијалога“ а којима су поверене надлежности привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији.

4. Народна Скупштина Републике Србије се обавезује да поднесе Уставном суду предлог за оцену уставности и законитости свих аката потписаних у оквиру тзв. ”Бриселског дијалога”, те се задужује Одбор за уставна питања и законодавство да припреми тај предлог и да га поднесе на усвајање Народној скупштини Републике Србије.

5. Предуслов за наставак разговора са представницима привремених институција самоуправе на Косову и Метохији је да се успостави Заједница српских општина (ЗСО) на Косову и Метохији онако како је то договорено у досадашњим разговорима.

6. Уколико ЗСО не буде успостављена онако како је то договорено најкасније до 31. децембра 2022. године или у случају било ког једностраног акта привремених институција самоуправе у Приштини:

а) Обавезује се Влада Републике Србије да као неуспешне прекине даље преговоре са представницима привремених институција самоуправе на Косову и Метохији под посредством Европске уније, те да затражи да се наставак тих преговора води под окриљем контакт групе коју ће чинити представници пет држава сталних чланица СБ УН;

б) Обавезује се Влада Републике Србије да предузме све неопходне кораке како би присуство Републике Србије на подручју АП Косово и Метохија у највећој могућој мери вратила на ниво пре потписивања „Бриселског споразума“ из 2013. године, те да поново успостави све надлежности Републике Србије које су „Бриселским споразумом“ и накнадним споразумима који су из њега произашли пренете привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији, укључујући нарочито оне у области безбедности, правосуђа, енергетике, телекомуникација и локалне самоуправе;

в) Позивају се представници Српске листе да без одлагања напусте „Владу“ привремених институција самоуправе на Косову и Метохији, те да у сарадњи са Владом Републике Србије самостално формирају ЗСО;

г) Обавезује се Влада Републике Србије да без одлагања и у пуном капацитету настави међународну дипломатску кампању за повлачење признања тзв. „Косова“, те да успостави систем економских и трговинских повластица за државе које нису признале независност тзв. „Косова“ или које су повукле такво признање.

7. Без утицаја на напред наведено, обавезује се Влада Републике Србије да:

а) У сарадњи са међународним чиниоцима осигура безбедност нашег народа у покрајини, као и заштиту цркава и манастира Српске православне цркве, споменика и осталог културног наслеђа на простору АП Косова и Метохије;

б) Најкасније до 15. октобра 2022. године дефинише детаљни преговарачки оквир, стратегију и циљеве за даље разговоре са представницима привремених институција самоуправе на Косову и Метохији, те да:

- Јавни део тако дефинисаног преговарачког оквира, стратегије и циљева представи у пленуму Народне скупштине Републике Србије ради усвајања, и

- Део тако дефинисаног преговарачког оквира, стратегије и циљева који Влада Републике Србије сматра поверљивим представи на Одбору за Косово и Метохију Народне скупштине Републике Србије ради разматрања на седници тог одбора на којој ће бити искључена јавност;

в) Обезбеди мере подршке за трајан и одржив повратак расељених лица на АП Косово и Метохију, а нарочито:

- изградњу повратничких насеља на северу покрајине и у српским енклавама у покрајини за породице које су протеране са АП Косово и Метохија, и

- систем додатних пореских и других подстицаја за предузећа из централне Србије да отварају пословне јединице са новим радним местима у повратничким срединама како би се створили услови за одрживи и трајан останак и опстанак повратника на АП Косово и Метохија;

г) Дефинише и спроведе посебне мере популационе политике за наш народ на подручју АП Косово и Метохија;

д) На првој наредној седници Генералне скупштине УН предложи усвајање резолуције о поштовању територијалног интегритета и суверенитета свих држава чланица УН.

8. Народна скупштина Републике Србије тражи од мандатара за састав нове Владе да у оквиру нове Владе предвиди и посебно Министарство за Косово и Метохију.

9. Народна скупштине Републике Србије тражи од Одбора за спољне послове да направи посебан план активности парламентарне дипломатије, који ће укључивати посланике како из реда власти тако и из опозиције, са циљем да се додатно оснаже напори за одбрану државног и националног интереса на Косову и Метохији.

10. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе Републике Србије и председника Републике да је редовно, а најмање једном у три месеца, извештавају о развоју догађаја, току разговора са представницима привремених институција самоуправе у Приштини и међународним чиниоцима, као и о спровођењу овде утврђених циљева, активности и мера за заштиту суверенитета, територијалног интегритета и уставног уређења Републике Србије, с тим да ће поверљиви делови тих извештаја бити разматрани на седницама Одбора за Косово и Метохију Народне скупштине Републике Србије на којима ће бити искључена јавност.

11. Ова резолуција и њоме утврђени правац, смернице и циљеви државне политике обавезујући су за све државне органе и организације и могу бити измењени једино новом резолуцијом Народне скупштине Републике Србије.

12. Ову резолуцију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.