Народна странка

Анђелковић: Просторни план подручја посебне намене на Авали и Космају омогућава отварање рудника

Анђелковић: Просторни план подручја посебне намене на Авали и Космају омогућава отварање рудника

У току је рани увид јавности за нови Просторни план који је израдило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за подручје Авале и Космаја.

Оно што смо увидом у овај план видели јесте да иако се у тексту изричито закључује да се план доноси ради заштите предела изузетних одлика, очувања животне средине, поспешивања туризма, на карти је око 15 одсто територије намењено за истраживање минералних сировина.

Ово подручје има рударску историју и наши суграђани знају да су та рударска окна одавно затворена и користе се као учионице у природи Рударско-геолошког факултета и као заштићени природни споменици.

Изражавамо сумњу да се овим планом планира оживљавање рударске експлоатације на овом подручју и позивамо грађане да се што масовније укључе у слање приговора и учешће у увиду јавности како план не би био усвојен.

 

Александар Анђелковић
председник Одбора Народне странке за заштиту животне средине