Народна странка

Народна листа – кључ за победу: Сузбијање корупције у Београду, чист ваздух и решавање проблема саобраћаја

Народна листа – кључ за победу: Сузбијање корупције у Београду, чист ваздух и решавање проблема саобраћаја

Преузето са портала "Инсајдер".

 

Ако после 2. јуна резултати избора буду такви да ће власт чинити "Народна листа - Кључ за победу" посветиће се саобраћају, а као приоритет наводе изградњу нове саобраћајне инфраструктуре свих видова градског саобраћаја.

"Ту пре свега мислимо на изградњу метроа, проширење капацитета градске железнице, саобраћајница које би отклониле уска грла, изградњу пристана за будући линијски и ванлинијски јавни превоз рекама. У презадуженој држави, метро градити јавно-приватним партнерством или концесијом и (новим) трасама које пролазе кроз најгушће насељене делове града, са приступом аутобуској, железничкој станици и аеродрому", наводе у одговору за Инсајдер.

Додају да трасе метроа не смеју угрожавати водоизвориште Београда као и да би требало максимално развити Беовоз.

"Изградња нових паркиралишта ван централних зона која би се користила за приступ корисницима ширег центра града, са добром везом аутобуског система ка централним зонама, као и изградњом поџемних гаража у централним зонама. Генерално радити на ослобађању тротоара. Ово је посебно важно у ванцентралним зонама на коридорима које користе ђаци до школа", објашњавају из ове коалиције.

Предлажу увођење електричних аутобуса у централним зонама, електрична такси возила за која би давали субвенције, али и увођење јавног превоза рекама уз изградњу пратеће инфраструктуре.

Залажу се и за већу мрежу бициклистичких стаза јер је, како кажу, садашња скромних капацитета, што је последица недовршене мреже стаза, самим тим и угрожавања безбедности бициклиста на уличној мрежи града.

Проблем загађења са приоритетом у заштити вода у региону Града Београда изводљива је уколико се заштите сва београдска водоизворишта уз строгу забрану измена зона санитарне заштите, као што је Макишко поље или Сурчинско водоизвориште, оцена је осме листе на београдским изборима.

Такође, додају и да је потребна изградња недостајуће канализационе инфраструктуре као и обнова постојеће мреже.

"Приоритет су свакако обнова постојећих рени бунара и уклањање свих објеката који су нелегално саграђени у њиховој близини. Један од кључних приоритета је изградња погона и фабрика за прераду комуналних вода. Потребно је изградити укупно четири централна погона за прераду комуналних вода са капацитетима до 400.000 ЕЦ на: Чукаричкој падини, Новом Београду, левој обали Дунава (Борча) и у Великом селу. Чист ваздух у Београду се мора бранити инсталирањем опреме за перманентно праћење загађења ваздуха у свим градским и приградским општинама, пооштравањем казнене политике и доношење сета закона у овој области, успостављањем наџора и контроле градских одлука које би биле строже у односу на законска акта донета на републичком нивоу због веће концентрације становништва, веће количине загађујућих материја и појачаних привредних активности у Београду", наводе из "Народне листе- Кључ за победу".

Оцењују и да би топлане требало да постепено прелазе на еколошко прихватљиве изворе добијања енергије и потпуни прелазак на гас.

Што се тиче инфраструктуре, за Инсајдер кажу да је приоритет издвајање аутентичних београдских амбијенталних целина које још нису под заштитом државе да би задржали аутентични дух Београда.

"Због општег грађевинског хаоса, треба преиспитати могућност увођења временског мораторијума за инвеститорску градњу у зонама где је тај хаос довео до тога да је угрожено елементарно комунално функционисање читавих квартова у тим зонама. Овај проблем се мора решавати на потпуно новом, нераздвојивом споју архитектуре, саобраћаја и екологије уз враћање традиционалног лица Београда које га је красило деценијама уназад. Претходно је потребно извршити, кроз промену статута, децентрализацију града враћањем самосталности градским општинама у одлучивању", подвлаче за наш портал.

Како кажу, инвестициона градња се мора довести у ред усвајањем нових и изменама лоших планова уз дефинисање правила по којима би се лакше обављала легализација и укњижба објеката грађених за лични смештај.

"Системско регулисање урбанистичког реда у граду захтева реформисање Урбанистичког завода, како би преузео водећу улогу у планирању Града, као и потпуну деполитизацију урбанистичке администрације постављањем на руководећа места квалификованих и признатих стручњака одабраних на јавним конкурсима", кључ је коалиције окупљене око Народне странке када је реч о инфраструктури главног града Србије.

Корупцију би решили оснивањем Антикорупцијског тела као интегралног дела градске управе.

"Потпуна транспарентност рада градске администрације би значила обавезу обавештавања јавности о свим активностима градских органа власти. Обавеза градске администрације би била квартално обавештавање о одлукама градског већа и секретаријата, од јавних набавки до конкурса за запошљавање. Основни циљ је да се кроз потпуну јавност сузбију и елиминишу сви видови корупције и привредног криминала, прикривеног или отвореног клијентелизма, партијског запошљавања и непотизма. Потпуна транспарентност у трошењу буџета и његово планирање је основа стицања поверења код својих грађана и потенцијалних инвеститора", кажу за Инсајдер.

"Народна листа - Кључ за победу" додаје и да би у том смеру било и увођење различитих облика директне демократије у изјашњавању о питањима важним и битним за живот грађана Београда, те да би било спроведено кроз неколико видова изјашњавања претходно уграђених у Статут града - кроз потврђивање или верификацију аката који је већ усвојен од стране градских и општинских власти, затим за модификацију донетог локалног прописа, поништавању акта који су већ донесени, па до предлагања нових аката кроз народне иницијативе.

На крају, обећавају да ће радити и на побољшању квалитета живота.

"Народна листа – Кључ за победу: Народна странка, Покрет Живим за Србију и Нова Србија ће се у градској скупштини залагати за Београд који је лепше и удобније место за живот – град по мери сваког човека у њему. Београд у коме ће бити више бриге о старим и немоћним, у коме ће бити обезбеђени бесплатан превоз, уџбеници и топли оброци за ученике основних школа, више базена и спортских терена, више школског и аматерског спорта, културе која је од најранијег узраста и уграђена је у образовање и темељи се на традицији и вредностима друштва какво желимо да будемо, безбедног окружења без дроге на улицама и око школа, са полицајцима који познају свој комшилук и он познаје њих", поручују  из "Народне листе- Кључ за победу"

Објашњавају и да ће се залагати за рестрикцију и ограничење рекламирања оних садржаја који одступају од етичког, културног и здравственог кодекса и вредности на којима се темељи наша култура и друштво.