Народна странка

Народна странка Београд: Нужна је хитна реакција зарад спречавања даљег урушавања система образовања

Народна странка Београд: Нужна је хитна реакција зарад спречавања даљег урушавања система образовања

Народна странка Београд са зебњом указује на проблеме пред којима смо се као друштво нашли. Суочени смо са суновратом морала, непоштовањем закона и ситуацијом у којој већина становништва живи на рубу сиромаштва. Већинско медијско становиште пропагира да се до материјалног успеха не бирају средства.

Народна странка посебно указује на проблем кривичних дела и санкционисање истих. Улога и сврха кривичних санкција, је озбиљно уздрмана јер бројни учиниоци и најтежих кривичних дела бивају некажњени уколико имају заштиту, или су припадници владајуће структуре. Интернет, друштвене мреже, и светски трендови обитавају на личним рачунарима, мобилним телефонима и локалним медијима. Са горчином нагалашавамo да је популација основаца управо најпријемчивија и најподложнија конформирању и упијању свега што је локално, а и глобално доступно.

Ово је у оквиру дефектолошке струке јако добро познато, али се глас и вапај ове бранше није узимао за озбиљно.

Да је било имало слуха од стране владајуће структуре овaј застрашујући социопатски злочин, почињен од стране малoлетног лица се могао превенирати или онемогућити.
Улога образовног и васпитног система у Србији мора хитно бити ревитализована и ревидирана.

Школски систем мора поново добити своју васпитну улогу, промене у овом систему морају бити аутохтоне, а нипошто преписане или остварене како би се испунила нека норма или како би се овај систем ускладио са глобалним трендовима.

Србија има довољно стручњака који су уско специјализовани за спречавање вршњачког насиља, препознавање и спречавање злостављања, али на несрећу ови стручњаци током реформи образовног система нису добили улогу због које су се школовали.

Такође веома брзо се могу имплементирати превентивни програми за спречавање развоја свих видова делликвентног понашања у свим основним и средњим школама.

Ове програме треба да воде и организују специјални педагози у сарадњи са одговарајућим институтима и министарствима полиције и социјалне заштите.
Као један од битних фактора за спречавање малолетничке делинквенције јесте развој адекватних вештина родитељства, као и континуирана општа едукација путем средстава информисања у смислу опште превенције.

Ове нужне и хитне промене морају довести до измене правне регулативе јер адекватни стручњаци морају постати обавезни чланови стручног тима школе, а не факултативни или повремени, а углавном недостајући какав је до сада био случај.

Уласком ДЕФЕКТОЛОГА, а пре свега специјалних педагога у стручни тим школе остварују се многобројни друштвени бенефити.

Народна странка Београд наглашава да су ови стручњаци школовани да уоче све маркере пределиквентног односно девијантног понашања деце на школском узрасту.

Способни су да имплементирају превентивне програме за спречавање малолетничке делинквенције, вршњачког насиља(булинга), злоупотребе психоактивних супстанци и осталих видова девијантног понашања.

Улазак довољног броја ових стручњака у стручне тимове основних и средњих школа чини почетни корак за институционализацију превенције (интерсекторска сарадња стручних тимова школе са одговарајућим министарствима у циљу свеобухватне и системске заштите најрањивије школске популације, са директним увидом и константним праћењем постигнутих резултата).

Одбор за просвету и Одбор за социјална питања Народне странке Београд предлажу да се на постојеће друштвено стање одговори стручно, плански и системски, а пре свега изменама правних и законских регулатива, које су неопходне за оздрављење образовног система Србије.

Одбор за просвету и Одбор за социјална питања Народне странке Београд