Народна странка

Основан Одбор Народне странке за саобраћај, Марина Липовац Танасковић изабрана за председницу

Основан Одбор Народне странке за саобраћај, Марина Липовац Танасковић изабрана за председницу

Народна странка формирала је Одбор за саобраћај, а за председницу одбора изабрана је дипломирани инжењер саобраћаја Марина Липовац Танасковић.

Ресорни Одбор Народне странке за саобраћај ће предлагати политику странке и решења у области саобраћаја, анализирати ставове других политичких актера у тој области и одређивати се према њиховим предлозима.

На првој седници одбора разговарано је о многобројним проблемима у готово свим видовима саобраћаја – друмском и градском, водном, ваздушном и телекомуникационом саобраћају, као и у саобраћајној инфраструктури.

Уочена су два основна проблема. Први је да важећи закони, подзаконски акти и правилници имају доста пропуста. Други је да се важећи акти готово уопште не примењују.

Највише пажње је посвећено изнајмљивању радне снаге на лизинг, посебно возача комерцијалних возила, као и разним обукама у области саобраћаја.

Закључено је да обуке нису ефикасне, јер дуго трају, много коштају а немају ефекте, поготово на спречавање умора возача као једног од главних узрока саобраћајних незгода, нити на боље и безбедније одвијање превоза опасних материја и слично.

Марина Липовац Танасковић је, поводом предлога о измени Закона о безбедности саобраћаја да највећа дозвољена брзина на аутопуту буде повећана са 120 километара на 130 километара на сат, истакла да стручњаци нису довољно подржали разлог који је дат као објашњење те измене.

Председница Одбора Народне странке за саобраћај је подсетила да се у образложењу предлога наводи да се највећа дозвољена брзина повећава због усклађивања са већином држава чланица Европске уније, попут Словеније, Хрватске, Грчке, Мађарске, Италије, Француске, Аустрије и других.

Одбор Народне странке за саобраћај се слаже да би највећа дозвољена брзина на аутопутевима требало да буде ограничена на 130 километара на сат, али тек када аутопутеви и опрема на њима буду као у државама ЕУ.

Марина Липовац Танасковић је после седнице одбора изјавила да свако возило које учествује у саобраћају, без обзира на старост, мора да буде подвргнуто техничком прегледу који обухвата идентификацију возила, утврђивање његових техничких карактеристика, преглед свих уређаја и опреме на возилу и утврђивање испуњености прописаних услова и техничких норматива за учешће у саобраћају на путу.

Она је као срамотну оценила најаву да би технички прегледи могли да буду строжи за возила старија од 15 година.

Марина Липовац Танасковић је истакла да би сви технички прегледи требало да буду строги, односно да се првенствено обављају у складу са законом и важећим правилницима о техничким прегледима и другим правилницима, без дискриминације у погледу типа, врсте или старости возила.