Народна странка

Народна странка: Не сеците грану на којој ћемо сви седети

Народна странка: Не сеците грану на којој ћемо сви седети

Одбор за дигиталну трансформацију Народне странке апелује на представнике власти да ситуацију са индивидуалцима који зарађују путем интернета не решавају без конструктивног дијалога и са позиције силе. „Freelancing“, као нови начин пословања, захтева прилагођавање домаћег законодавства и мишљења смо да ће потези које повлачи Министарство финансија угрозити животну егзистенцију великог броја младих људи и тако их демотивисати да самостално креирају нова радна места.

Фриленсери су људи који зарађују од једнократних послова са дефинисаним, најчешће кратким, роковима трајања. Сами проналазе послодавце, док им наплату нико не гарантује. Самостално набављају опрему за рад. Нису препознати од стране банака као кредитно способни. Немају право на боловање и одмор и, поврх свега, имају државу која ствара додатни притисак на њих ретроактивним задужењима која ће утицати на смањење њихове конкурентске предности на тржишту.

РО Народне странке предлаже формирање радних група у којима би учествовале све заинтересоване стране, а чији рад би обухватио 2 тачке:

1. Краткорочне мере (отпис обавеза за доприносе чији бенефити нису коришћени, уз задржавање обавезе плаћања пореза на приход остварен изнад износа минималне зараде, са репрограмом у дужини од 10 година, без камате и са могућношћу рабата за рану отплату),

2. Дугорочне мере (дефинисање радног и пореског статуса фриленсера уз разматрање модела прогресивног опорезивања, као и развој онлине платформе за једноставан и репрезентативан обрачун, пријаву и уплату пореза).

Када Народна странка буде у позицији да води земљу, примарни циљ ће бити мотивација сваког појединца који може да допринесе расту бруто домаћег производа. Наплата знања кроз пружање услуга компанијама широм света путем интернета представља најчистији вид извоза. У моментима у којим се тржиште рада мења рапидном брзином, једини рационалан потез је искористити тренутак и позиционирати Србију међу водећим земљама на фриленсерском тржишту.


Ненад Бучевац,
РО за дигиталну трансформацију