Народна странка

Марина Липовац Танасковић: Градска власт ради у интересу профита инвеститора, а не у интересу грађана

Марина Липовац Танасковић: Градска власт ради у интересу профита инвеститора, а не у интересу грађана

Одборница Народне странке у Скупштини Београда Марина Липовац Танасковић изјавила је данас да су планови детаљне регулације за четири подручја Београда о којима ће сутра расправљати градски парламент искључиво у интересу инвеститора и њиховог профита, а не грађана, и да се градска власт претворила у „сервис инвеститорског урбанизма“.

„Ако се настави политика бахатог инвеститорског урбанизма, постојећа инфраструктура ће бити угрожена, а многе зелене површине ће бити бетониране и Београд ће бити још загађенији“, рекла је Марина Липовац Танасковић.

„План детаљне регулације ширег подручја блока 9Б у општинама Нови Београд и Земун, између улица Булевар Михаила Пупина, Џона Кенедија и Прве пруге, јасно показује да ће зелене површине са 9,65 хектара бити смањене на 5,83 хектара да би било изграђено 500 станова у две зграде од по два спрата и у зградама од четири, шест, осам и 12 спратова“, рекла је Марина Липовац Танасковић.  

Она је додала да шлан детаљне регулације у општини Вождовац између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке  показује да је циљ те измене профит приватних инвеститора, јер се изменом плана значајно повећање спратности објеката, а све због изједначавања спратности са нелегалним и непланским објектима на којима су вишеструко премашени параметри спратности дефинисани важећим планом.

„Уместо да се нелегални објекти сруше, власт их промовише и омогућава изградњу нових објеката исте спратности“, рекла је Марина Липовац Танасковић.

Марина Липовац Танасковић навела је да су нормативи за обрачун паркинг места застарели и да се у свим плановима детаљне регулације на подручју Београда рачуна 1,1 паркинг место по стану, што није довољно за густину насељеност Београда.

„Нови објекти користе постојећу инфраструктуру, не само саобраћајнице већ и мрежу кишне и фекалне канализације, а то је један од кључних проблема када падну обилне кише и када су скоро све улице потопљене“, рекла је Марина Липовац Танасковић.

„Власт прикључивање новог објеката на стару инфраструктуру посматра изоловано и сматра да није проблем да се један објекат прикључи, а не размишља о њиховој суми на крају сваке године, која се мери у хиљадама, и како ће постојећа мрежа да прими хиљаде нових објеката“, закључила је Марина Липовац Танасковић.