Народна странка

Новаковић: Вучевић и “Галенс” настављају да газе преко закона Србије и стручне јавности, позивам на будност

Новаковић: Вучевић и “Галенс” настављају да газе преко закона Србије и стручне јавности, позивам на будност

Најава градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића да се у вези са најављеним пројектом "Нови Сад на води" Град обратио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Министарству пољопривреде и водопривреде, како би “добили и њихово мишљење, уместо да седе скрштених руку” наставак је скандала и једне од највећих афера у режији Вучевића.

Инсистирање Милоша Вучевића да компанија “Галенс” гради комплексе у кориту Дунава до те мере представља преседан, да је актуелни градоначелник спреман да у овом случају прекрши закон и игнорише мишљење струке, само ради постизања заједничког интереса са својим партнерима.

ЈВП “Воде Војводине” искључиво су надлежне за издавање водних услова и никакво мишљење ресорних министарстава није и не може бити обавезујуће. Такође, ЈВП "Воде Војводине" је одлуку о неиздавању водних услова донело на основу мишљења Института “Јарослав Черни“, који је јасно и недвосмислено указао да предлог Генералног урбанистичког плана не може бити усвојен начином на који то предвиђа Град и ЈП "Урбанизам".

Да би се стекли формално-правни услови да Милош Вучевић и “Галенс” добију дозволу да граде у кориту Дунава неопходно би било:

1. Изменити Закон од Водама.

2.  Изменити просторни план Републике Србије.

3.  Било би неопходно изменити просторни план подручја посебне намене међудржавног водног пута Е 80.

Најзад, било би неопходно доказати хидролошком студијом да Нови Сад и околни делови града нису безбедносно угрожени од великих вода услед промене линије насипа.

Осим горе наведеног, ова идеја морала би да наиђе и на позитивно тумачење других подунавских земаља, које такође могу бити угрожене великим водама.

Више је него јасно да се ниједан од ових услова не може испунити, као што је очигледно и то да је градоначелник Милош Вучевић спреман на све, само да издејствује дозволу за своје најлојалније грађевинске партнере - компанију “Галнес”, па макар то директно угрозило животе Новосађана.

Криминална веза између Андреја Вучића и Милоша Вучевића са компанијом “Галенс”, већ је оставила погубне и непоправљиве последице на урбани изглед Новог Сада.

Уколико уређење дунавске обале на потезу Рибарског острва, Бродоградилишта, Шодроша и Каменичке аде определи криминални интерес компаније “Галенс”, Нови Сад се трајно и неповратно одриче свог најважнијег ресурса - чињенице да је један од најзначајнијих подунавских градова.

Позивам грађане Новог Сада да пажљиво пратимо сваки потез градских власти и да на сваки наредни корак, којим се фаворизује приватни, а нарушава јавни интерес реагујемо побуном и свим видовима грађанске непослушности.

 

Борислав Новаковић
потпредседник Народне странке и председник Градског одбора Нови Сад