Народна странка

Анђелковић: Прети нова катастрофа, власт не уме да реши смрад у Чукаричком рукавцу

Анђелковић: Прети нова катастрофа, власт не уме да реши смрад у Чукаричком рукавцу

Народна странка упозорава да градска власт у Београду, која је одговорна за ширење несносног смрада из Чукаричког рукавца, тај проблем покушава да реши „потпуно погрешно и нестручно“, па због тога прети опасност „премештања еколошке катастрофе са једног на друго место“, изјавио је данас члан Одбора Народне странке за екологију, доктор биотехничких наука Александар Анђелковић.  

„Где је планирано да буде одложено 40.000 кубних метара токсичног муља из Чукаричког рукавца? То је 2.000 камиона пуних отровног муља. Да ли планирају да тај нанос преместе на низводне деонице Саве и Дунава и тако направе еколошку катастрофу до Ђердапа“, упитао је Анђелковић.  

Анђелковић је навео да је заменик градоначелника Београда Горан Весић „само искористио прилику да се слика поред багера и да каже како је у току ископ наноса пловним багером“, а да је „одмуљавање“ тебало радити багерима „рефулерима“ који цевима усисавају муљ са дна.

„Да би проблем био решен, неопходно је прво решити канализационе проблеме у узводном делу слива реке Топчидерке и зауставити нелегалну градњу, а закон спровести неселективно. Потом је потребно обавити опсежну анализу муља и одредити место за његово умиривање и правилно складиштење, а затим и повећати проток воде кроз рукавац и одржавати стабилним ниво због правилног формирања акватичне микро флоре и макро флоре“, објаснио је Анђелковић.

Анђелковић је навео да је власт најодговорнија за проблем Чукаричког рукавца из којег се шири несносан смрад, који се осећа у великом делу Београда.  

„Канализационе воде се уливају у притоке Топчидерске реке и директно уносе фекалије у ’мртвају’ у коју се рукавац претвара због недостатка протока воде. Дивља градња коју власт не санкционише је допринела да се тај проблем толико увећа да данас имамо еколошку катастрофу“, рекао је Анђелковић.

Анђелковић је додао да половина насеља Ресник, у којем живи око 30.000 људи, нема уређене канализационе прикључке, него „процедне“ септичке јаме, чије се воде кроз проток Паригуз и Ресничку акумулацију уливају у Топчидерску реку.

Анђелковић је, поводом најаве градње фабрика за прераду воде, рекао да Београд има више од 37 излива канализационих колектора директно у Саву и Дунав, од којих су три изнад водозахвата Макиш.

„Дакле, прерађује се вода за пиће која је претходно контаминирана фекалијама из градских колектора, што је апсурд“, закључио је Анђелковић.