Народна странка

Народна странка Зрењанин: Занемарени јавни интерес и заштита животне средине зарад фабрике гума

Народна странка Зрењанин: Занемарени јавни интерес и заштита животне средине зарад фабрике гума

Град Зрењанин је званично објавио да прихвата Студију утицаја на животну средину за нову фабрику гума Линглонг. Овим потезом градски челници су још једном занемарили општи јавни интерес, заштиту животне средине и интересе грађана у корист инвеститора.

У петом пасусу ове одлуке стоји „носилац пројекта дужан је да спроведе мере у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег утицаја на животну средину, које су предвиђене студијом, а нарочито: мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење“, чиме се недвосмислено указује да је израђивач студије, београдска фирма ENACTA морала да овако комплексном пројекту приступи са много више пажње.

Народна странка пита да ли се водило рачуна о чињеници колико те мере превазилазе домаћу законску регулативу и подзаконска акта и стандарде. Студија је, као и у толико других пројеката, израђена у капацитету формалног испуњења обавеза, не обраћајући превише пажње на анализу процеса, елементе микро и макро система, идентификацију ризика и начелима и принципима њихове превенције, отклањању и смањењу утицаја.

Тврдња Народне странке се темељи на чињеницама да је сама студија исцепкана,  да су стручна становишта упитна јер је упитна и стручност чланова комисије, да је потпуно занемарен јавни дискурс, да је великом броју грађана био онемогућен улазак на јавну расправу, што нас наводи на закључак да је нечији интерес важнији од општег интереса.

Град већ има историју доношења лоших одлука, које се косе са логиком и струком. Један пример је доношење одлуке Градске управе да нема потребе за израду Студије процене утицаја на затечено стање за локалну кафилерију Прекон, још 2014. год, када је за само седам дана одлучено да таква студија није неопходна. Судски спорови, значајна емисија загађења, непријатни мириси, и на крају протести грађана су довели до привременог престанка рада овог постројења.

Сви знамо како се (није) завршила сага са фабриком воде. Уверевани смо да је пројекат фантастичан, да ће ова власт решити проблем који нико пре њих није успео да реши, а испоставило се да је проблем још већи, да је пацерски однос према свему што није партијски интерес довео до тога да ни данас немамо исправну пијаћу воду, али је потрошен силни новац, мењани су законски акти, обећавано је којешта, а резултат је да је све горе него што је било раније. 

Народна странка пита до када ће интерес разноразних „инвеститора“ бити испред интереса народа, јер због народа сте ту, господо из власти, а не народ због вас. 

Повереништво Народне странке Зрењанин