Народна странка

Народна странка Зрењанин: Хитно преиспитати пројекат “Бегејска петља”

Народна странка Зрењанин: Хитно преиспитати пројекат “Бегејска петља”

Градски одбор Народне странке Зрењанин захтева од градоначелника Чедомира Јањића, као и директора “Резервата природе” Дејана Јовановића хитно преиспитивање пројекта реконструкције постројења за пречишћавање на систему “Бегејска петља”. Јовановић је изјавио да се тренутно на филтерским постројењима налази око 100 кубика муља који би требало извадити и одложити на депонију. Када ће и на коју депонију овај муљ бити одложен и под којим условима? Такође, коју дозволу поседује депонија на којој ће муљ бити одложен, односно која је класа депоније на коју ће овај муљ бити одложен?

Народна Странка Зрењанин тражи од градоначелника и релевантних служби да обавесте грађане о спроведеним законским мерама  о начину, врсти и облику трајног збрињавања, као и активностима на изради плана збрињавања отпадног муља са централног пречистача отпадних вода.

Зрењанински одбор изражава дубоку забринутост за безбедност и здравље наших  суграђана услед потенцијално неадекватног руковања и незаконског трајног збрињавања овог отпада, али и других отпада сличног карактера. Скрећемо пажњу свим грађанима да одлагање муља на депонијама није дозвољено чак ни у случају санитарних депонија, а камоли када је у питању локално несанитарно одлагалиште које нема ни минимум законских услова за рад. Такође обавештавамо грађане да је за сваки отпад настао људском активношћу потребно обезбедити карактеризацију и класификацију отпада у складу са законом, а на основу које се даље поступа са отпадом. Због тога изражавамо дубоку сумњу да наведени отпади имају опасан карактер, посебно ако узмемо у обзир садржај тешких метала који се не смеју ни у ком случају враћати у животну средину, депоновати или на било који други начин дозволити да изврше даљу деградацију животне средине, а у складу са законом. Игноришући претњу коју ови отпади имају по животну средину, здравље и безбедност, локална власт поново показује апсолутни немар и недостатак основне бриге за добробит својих суграђана.

Градски одбор Народне странке Зрењанин