Народна странка

Народна странка Зајечар: Заштити град од честих поплава

Народна странка Зајечар: Заштити град од честих поплава

Градски одбор Народне странке Зајечар поводом честих поплава које погађају овај град тражи да на чело града под хитно стану стручни и одговорни људи који ће коначно решити проблем учестих поплава.

Годинама се у Зајечару врши реконструкција улица. Међутим,  на скоро свим локацијама је том послу приступљено селективно, тачније, није третирана комплетна припадајућа инфраструктура, водоводна и канализациона мрежа, атмосферска канализација, телекомуникациона мрежа, електроенергетска мрежа, топловодна мрежа и остали пратећи садржаји. Неки би рекли да је то због недостатка средстава, али је јасно да се желео постићи ефекат што веће површине поплочавања и асфалтирања што је опет последица директног нерационалног неквалификованог одлучивања политичког фактора, занемарујући при томе интересе грађана који све то финансирају.

Константно се занемарују кључни проблеми који су у директној спрези са здрављем и безбедношћу грађана попут атмосферске канализације. Улични сливници који су изведени уводе насилно воду од падавина и нанос са улица у фекалну канализациону мрежу која није довољног капацитета да прихвати овакве, а ни блаже падавине. Задржавањем воде на коловозу и тротоару долази до скраћивања њиховог века трајања као и смањене безбедности у друмском и пешачком саобраћају. Чињенице да градска зона лежи на две реке, Црном и Белом Тимоку, као и да је за ове потребе могла бити приведена намени и „градска“ јаруга, бивши доводни и одводни канал старе воденице у градском језгру, говоре у прилог томе да су ови проблеми морали до сада да буду превазиђени с обзиром на постојање овако моћних реципијената - водопријемника. Да би се проблеми отклањали или ублажавали неко треба да их препозна, анализира и покаже потребу да их реши кроз неопходне активности које увелико недостају. Тренутна власт то не жели или није у стању да то учини.

Градски одбор Народне странке Зајечар