Народна странка

Суботица: Зашто се крију подаци у јавном регистру инвеститора?

Суботица: Зашто се крију подаци у јавном регистру инвеститора?

Народна странка Суботица тражи од градске власти да суграђанима објасни због чега недостају подаци у јавном регистру инвеститора, почевши од новембра 2014. године.

На интернет страници Града Суботице, у рубрици “Регистар инвеститора”, наведени су основни подаци о 373 правна и физичка лица, почевши од августа 2011. године, али је ажурирање списка престало у новембру 2014. године. Чланови Народне странке у Суботици од градоначелника Богдана Лабана захтевају да јавности обелодани прецизан списак инвеститора од новембра 2014. године до данас.

Неажурно вођење јавног регистра инвеститора на званичном сајту Града Суботице представља кршење права грађана на директан увид у податке о улагачима, без обзира да ли је неажурност последица немара или лоше намере. Народна странка у Суботици ће наставити да инсистира на обелодањивању свих података од важности за Суботичане и њихове интересе.