Народна странка

Народна странка Петровац на Млави: Где су резултати рада „система за аутоматско препознавање регистарских таблица“ купљеног за 42.000 евра?

Народна странка Петровац на Млави: Где су резултати рада „система за аутоматско препознавање регистарских таблица“ купљеног за 42.000 евра?

Наша локална самоуправа је у циљу бриге за безбедност својих грађана одлучила да прошири своју основну делатност контролом саобраћаја. Дана 19.04.2018. закључен је уговор о "постављању система видео надзора и система за аутоматско препознавање регистарских таблица у циљу санкционисања саобраћајних прекршаја" - како гласи пун назив јавне набавке чији је резултат поменути уговор.

Уговорена вредност је 4.976.550 динара (без ПДВ-а) и односи се на куповину елемената за систем видео наџора који треба да обавља наведене послове. Наравно да је (случајно) пристигла само једна понуда, коју су заједнички доставиле 2 фирме чије делатности немају никакве везе са предметом јавне набавке. Једна се бави "неспецијализованом трговином на велико", а друга "осталим услужним активностима подршке пословању". Седишта фирми су регистрована у стамбеним зградама, тако да обе фирме у својој пословној адреси садрже и број стана.

Купљени систем видео надзора састоји се од укупно 14 камера (плус додатна опрема) распоређених по читавом граду и одговарајућег "софтвера за напредну анализу видео садржаја и препознавање таблица". Док су техничке спецификације самих камера и пратеће опреме некако "скрпљене" (ископиране са сајта произвођача), као доказ да добављачи имају наведени рачунарски програм била је довољна "изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за поседовање наведеног софтвера" - што би се рекло "на часну реч".

Интересантно да је условима јавне понуде предвиђено "формирање контролног центра у просторијама зграде општине". То нас доводи до питања - на који начин би се регистровали саобраћајни прекршаји? С обзиром на то да тренутно не постоји комерцијално доступан рачунарски софтвер који би аутоматски самостално детектовао поменуте прекршаје, осим код прекорачења дозвољене брзине кретања возила - које региструју додатни сензори, што овде није случај. Да ли то значи да би неки (новозапослени) службеник непрестано гледао у монитор и методом тренутног непосредног опажања регистровао саобраћајни прекршај? Које би биле његове стручне и надљудске компетенције за тај посао? Да ли би општинска управа била приморана да уведе сменски рад због 24-часовне контроле и праћења или би се саобраћајни прекршаји регистровали само од 7 до 15 часова?

Остаје нејасно по ком законском основу би се општинска управа бавила "санкционисањем саобраћајних прекршаја" тј. изрицањем казни. Законом о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС), предвиђено је да контролу и непосредно регулисање саобраћаја на путевима врши саобраћајна полиција у саставу Министарства унутрашњих послова (државни орган). А Закон о локалној самоуправи који јасно прописује овлашћења локалних самоуправа и не помиње надлежности у погледу безбедности саобраћаја.

Да ли је у питању истинска брига о безбедности грађана, или можда давање себи на значају угледањем на своје партијске колеге из већих градова, или нама нека непозната корист - време ће показати. Можда је у питању покушај остваривања додатних прихода "доушничким" прослеђивањем уочених прекршаја саобраћајној полицији за одређени проценат изречене казне.

Питање за крај - где је постављен, да ли функционише и који су резултати рада "система за аутоматско препознавање регистарских таблица у циљу санкционисања саобраћајних прекршаја" купљеног пре 3 године за преко 42.000 евра?

Народна странка Петровац на Млави