Народна странка

Народна странка Палилула: Ненаменско трошење средстава општине

Народна странка Палилула: Ненаменско трошење средстава општине

Анализом трошења буџетских средстава градске београдске општине Палилула јасно се може видети чист пример нерационалног и претераног трошења јавних средстава које недвосмислено указује на буџет који није у функцији развоја општине и отварања новиих радних места, већ кроз сумњиво и ненаменско одливање средстава, искључиво служи за неке друге потребе, које нису у општем интересу грађана Палилуле.

Ако погледамо буџетска средства која су од 2018. наовамо предвиђена за буџетске ставке – услуге по уговору, специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање, долазимо до износа од преко 10 милиона евра, тачније 10.730.000 евра.

Поставља се питање надлежнима и руководству општине Палилула да објасне оволико велике трошкове, као и да доставе све уговоре на основу којих су утрошена наведена средства, како би грађани и јавност имали увид за које намене и потребе се користе средства која су највећим делом прикупљена од пореских обвезника, тј. физичких и правних лица која имају законско право да знају како се троше јавна средства и за које намене.

Такође, даљом анализом установљено је да је на име дотација невладиним организацијама од 2018. обезбеђено 1.500.000 евра. Важно је напоменути да би руководство општине Палилула такође требало објаснити и образложити којим невладиим организацијама су додељена ова средства и који су ефекти деловања тих организација на развој општине и добробит грађана Палилуле. 

Узимајући у обзир значај аспекта заштите животне средине и здравља људи који су актуелни на територији општине Палилула, за период од 2018. наовамо издвојено је свега 26.000 евра што јасно говори о небризи општинског руководства за здравље људи и очување животне средине у општини која према задњем попису (2011. броји преко 170.000 становника).

Из свега наведеног може се закључити да се средства општинског буџета прикупљена највећим делом од грађана и привреде троше ненаменски и без јасног циља и визије по развој општине, а неретко се дешава да та средства завршавају на рачунима приватних фирми чији су власници блиски владајућим структурама, као и разним удружењима и невладиним организацијама које су такође на одређени начин повезане са владајућим политичким странкама. 

Народна странка Палилула