Народна странка

Народна странка Крушевац: Јавност обманута, нанета штета становницима МЗ Велики Купци

Народна странка Крушевац: Јавност обманута, нанета штета становницима МЗ Велики Купци

Прекрајање изборних резултата и обмана грађана је одлика изборног система у Србији који вапи за променама. Кроз изборни систем могуће је грађанима понудити све осим потврде њихове изборне воље. У доба СНС-а избори се организују за грађане, а одлуку о победнику доноси владајућа странка односно њени представници.

У прилог томе иде одлука Управног суда, одељење у Крагујевцу, којим је поништено Обавештење Месне заједнице Велики Купци, а уважена тужба против Месне заједнице петорице становника са територије МЗ Велики Купци. 

Из пресуде Управног суда види се да је извршена детаљна анализа свих предмета који су упућени суду као и чињеница да је Грађанска иницијатива ( у даљем тексту Иницијатива) извршена по закону, а што је Месна заједница покушала да оспори. Месна заједница је у свом поступању начинила низ пропуста и покушала да одговорност преусмери на Иницијативни одбор како би замаскирала чињенично стање и кршење загарантованих права. Иницијативни одбор је недвосмислено поштовао Статут месне заједнице, што сама  МЗ кроз своје радње није учинила, и прикупио је више од једне четвртине потписа пунолетних становика који имају право гласа и тиме стекао услов да предложи измену статута, донесе другу одлуку и затражи сазивање збора грађана. 

На тај начин Иницијатива је добила на значају и потврђено је да је дошло до извртања чињеница чиме је јавност обманута и нанета је штета изборном процесу и становницима Месне заједнице. Кроз иницијативу грађана тражено је остваривање демократских процеса и јасно је показано незадовољство због начина „постављења“ очигледно за СНС подобног члана Месног одбора. Појединцима из СНС-а није се свидео изборни резултат па су применом „Закона силе и јачег“  саставили или боље рећи „скројили“ Месни одбор по њиховом укусу, а мимо реалних чињеница и на основу гласова које су добили кандидати .

Због кризе институција у Србији и немогућности да се раздвоји партијско од државног односно општинског можемо поставити нека од следећих питања  Градском одбору СНС-a, а уједно и Градској управи ( исти човек се пита за све):

Знају ли надлежни из Општине/СНС шта се дешава у сеоским срединама?

Да ли обилазе сеоске средине редовно или само у изборној ноћи?

Како и на који начин мисле да након две године од одржавања избора реше проблеме који су настали прекрајањем изборних резултата?

Зашто су занемарили одлуке које постоје у Статуту којим се уређује рад Месних заједница, а које захтевају да рад Месних заједница буде транспарентан? 

Да ли их је неко обавестио да је 2002. године број становника у Великим Купцима био око 1 100, а сада је број знатно опао, јер су многу млади и радно способни ухлебљење пронашли изван својих домаћинстава?

Како мислите да решите нарастајући проблем исељења ?

Шта сте и које сте мере предузели да задржите младе на селу или то нису ваша деца?

Сем телевизијских канала шта сте понудили старијим становницима на селима? Који вид психосоцијалне помоћи су добили?

Да ли сматрате да је 5 000 динара помоћи пензионерима на селу довољно да подмире нарастајуће трошкове и задовоље потребе у домаћинствима?

Знате ли да је пољопривредна пензија у категорији најнижих, а послови који се обављају на имањима спадају у ред најтежих?

Како сте успели од села које је до 1965. године било административни центар да направите долину гладних и незадовољних?

Како и на који начин је извршена „приватизација“  Земљорадничке задруге у Великим Купцима?

Знате ли да је у оквиру Земљорадничке задруге пословало више трговинских објеката и каква је њихова даља судбина?

Имате ли списак студената са подручја месних заједница и какве сте им олакшице понудили у случају да се домаћинство искључиво издржава од пољопривреде?

Јесте ли едуковали становништво о екологији или  штетности пестицида?

Јесте ли понудили помоћ око куповине светлосне сигнализације за тракторе,тешке и прикључне машине или сте донели закон па нека се народ сналази?

Где су вам конкурси за органску производњу?

Да ли су приликом асфалтирања сеоских путева критеријуми били за све исти? Да ли су сви морали да учествује и дотирају асфалтирање или су поједини путеви због „оданости“ СНС-у били гратификовани?

Да ли је народ вама поверио власт да будете сервис том истом народу и да решавате проблеме или ви власт схватате као време у коме ћете вршити личну промоцију, злоупотребљавати општински буџет, прекрајати изборну вољу и покушавати да утичете на суд тамо где је утицај могућ?

Марко Минић,
Народна странка Крушевац