Народна странка

Народна странка Крагујевац: Кривичне пријаве против одговорних за урушавање Градске тржнице

Народна странка Крагујевац: Кривичне пријаве против одговорних за урушавање Градске тржнице

Градски одбор Народне странке Крагујевац поднео је кривичну пријаву против директора ЈКП Шумадија Немање Димитријевића, као и против два НН лица због урушавања дела Градске тржнице.

„Кривична пријава надлежном тужилаштву је поднета против Немање Димитријевића, законског заступника ЈКП Шумадија, инвеститору радова на реконструкцији зграде Градске тржнице. Пријава је поднета и против НН лица, одговорног извођача радова на реконструкцији зграде тржнице, као и против НН лица, ангажованог за вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији“, рекао је председник одбора Борис Херман

Он је истакао да се кривична пријава подноси због сумње да су током 2019. и 2020. године приликом пројектовања и извођења грађевинских радова на реконструкцији наведена лица поступала супротно прописима и техничким правилима и тиме изазвали опасност по животе људи.

„Постоји сумња да, приликом израде пројектно – техничке документације, извођења радова и вршења послова надзора над радовима, нису били прописно израђени елаборат заштите суседног објекта – зграде тржнице, као ни геомеханички елаборат којим би се потврдило да је безбедно градити укопани објекат на тој локацији“, рекао је Херман и додао да је на тај начин била угрожена статичка стабилност објекта што је и довела до урушавања дела тржнице.

Чланови крагујевачког одбора изражавају сумњу и у то да приликом извођења радова нису испоштована правила струке у смислу важећих стандарда и техничких прописа, што произилази из поступка издавања дозволе који је претходио радовима и јавно је доступан преко портала централне евиденције обједињене процедуре.