Народна странка

Народна странка Крагујевац: Градска власт да испуни захтеве запослених у Водоводу

Народна странка Крагујевац: Градска власт да испуни захтеве запослених у Водоводу

Градски одбор Народне странке Крагујевац подржао је штрајк запослених у ЈКП „Водовод  и  канализација”  који су на такве мере принуђени због тешког  материјалног  положаја. Градска власт константно игнорише захтеве запослених да се усклађивање зарада и обрачуна зарада обавља у складу са законом, као и враћање десетопроцентног умањења зарада од пре четири године. Подсећамо и да је тренутна цена рада по сату у том предузећу испод прописаног износа на републичком  нивоу,  а који  износи  143  динара  по сату. 

Народна странка Крагујевац већ месецима упозорава на проблеме запослених у овом предузећу и њихов тежак положај, али  и  у  другим јавно – комуналним предузећима. Почетак 2019. године обележен је исфорсираном централизацијом јавног сектора у граду, која је резултирала отпуштањима једног дела радника и стрепњом преосталих запослених од последица даље унификације јавног сектора у граду.

Градски одбор Крагујевац истиче да је потребан системски приступ овом решењу, кроз укидање Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, уместо што се проблеми решавају вештачки или привидно, а најчешће се не решавају уопште. Питање минималне цене рада, која представља законом загрантовано право запослених, не сме да буде игнорисано и кршено  у оквиру једног јавног предузећа.

Такође, подржавамо захтеве запослених у  погледу  потписивања  колективног уговора за комуналну делатност, обзиром да је потписивањем споразума између градске власти и представника синдиката ЈКП „Водовод и канализација” у децембру 2018. године одлучено да локална самоуправа отпочне преговоре за закључивање Колективног уговора за комунална предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град Крагујевац.

Захтевамо од градске власти да поступи одговорно и усвоје оправдане захтеве радника о повећању дневница и на тј начин бар једном поступе одговорно према својим грађанима.