Народна странка

Народна странка Крагујевац: Да ли новац намењен стајалиштима иде за поправку оштећења на Тржници?

Народна странка Крагујевац: Да ли новац намењен стајалиштима иде за поправку оштећења на Тржници?

Градски одбор Народне странке Крагујевац поздравља одлуку директора ЈКП Шумадија да се на предлог надлежне комисије обустави поступак јавне набавке за извођење радова на изградњи аутобуских стајалишта у Крагујевцу, а што је и предложено од стране Народне странке на конференцији за медије  одржаној 01. фебруара 2021. године. Подсећамо да смо том приликом затражили да се одустане од даљег поступка јавне набавке а да се посао израде аутобуских стајалишта препусти предузећу Шумадија ДОО (бивше предузеће Шумадија ДЕС) које је у власништву града Крагујевца.

Са друге стране, чињенице иду у прилог томе да осећамо реалну бојазан у даље кораке које ће надлежни предузети поводом ове јавне набавке и изражавамо сумњу да одустајање од јавне набавке не води ка ангажовању предузећа Шумадија ДОО за израду стајалишта већ је ово припрема за увођење поступка набавке у преговарачки поступак у коме је чак законом дозвољено да се вредност набавке и увећа за готово 90.000.000 у односу на већ планираних 180.000.000 динара а све у корист приватника.

Подсећамо да смо јавности али и самој Градској управи која је и расписала ову јавну набавку у име и за рачун ЈКП Шумадија указали да су додатни услови, прописани јавном набавком, супротни начелима законитости, да су дискриминаторски и да нарушавају начело једнакости понуђача што се на крају резултовало тиме да је на тендер стигла само једна понуда и то групе понуђача који су за реализацију овог посла понудили око 293.000.000 динара. Оно што је видиљиво у одлуци о обустави поступка јесте да су се на тендер јавиле приватне фирме које тренутно „реконструишу“ пијацу „Центар“ (Зелена пијаца) а које су у обавези да из својих средстава финансирају оштећење које су направили на самом продајном објекту вршећи радове на изградњи подземне гараже.

Једно питање се само од себе намеће – да ли ће Крагујевчани путем „препумпаног“ буџета за аутобуска стајалишта уједно платити и оштећење на згради Тржнице за које до сада нико није одговарао иако је поднета кривична пријава пре скоро 6 месеци?

Да ли ће се то остварити уверићемо се ускоро ако се путем преговарачког поступка градски представници договоре са понуђачима и да се са ценом појединачног стајалишта „нађу“ између цифре од око 16.000 евра по стајалишту колико је град планирао или око 25.000 евра колико је групни понуђач тражио за реализацију овог посла?

На крају, као закључак овог саопштења парафразирали бисмо једну народну поруку која се често може чути а која гласи „није вам град деда оставио  па да његовим ресурсима располажете како ви хоћете“ и уједно подсећамо јавност да још увек не знамо колико је званично коштало пилот стајалиште изграђено на аутобуском стајалишту „Уред“ и позивамо надлежне да транспарентније раде свој посао а да грађане редовно извештавају о трошењу градског новца. Овај град заслужује домаћински и рационалнији однос према новцу те поново тражимо да се одустане од даље јавне набавке за стајалишта и да се новац усмери на градско предузеће Шумадија ДОО (бивши Шумадија ДЕС).

Народна странка Крагујевац