Народна странка

Стефан Радисављевић (Крушевац): Фирма “МПС Интегрејшн” запоставља права радника

Стефан Радисављевић (Крушевац): Фирма “МПС Интегрејшн” запоставља права радника

У децембру 2019. године донет је Закон о агенцијском запошљавању који се примењује од 1. марта 2020. године. Овим Законом прописани су услови за рад Агенција, а циљ је да радници ангажовани на овај начин – уступањем радне снаге – имају једнаке услове и права из радног односа као и запослени код послодавца корисника тачније, овим Законом су у потпуности изједначени са запосленима које послодавац корисник непосредно запошљава у погледу основних услова рада (зарада, накнада зараде, радно време, одмори, одсуства и др). Тиме се и ограничава рад на одређено време преко Агенција за привремено запошљавање и спречавају се ситуације да једно лице годинама ради код истог послодавца преко различитих агенција.

Такав случај имамо и у компанији Хенкел која је годинама уназад ангажовала раднике преко Агенције Manpower Business Solution. Наравно, ти радници углавном су имали уговоре на месец дана, ретко на годину дана. Уколико би план производње био мањи за наредни месец, радницима би се прекидао уговор на  један, два или више месеци, што никада није било јасно дефинисано. И тако је било све до фебруара 2020. године. 

Након доношења поменутог Закона о агенцијама, 29. јануара 2020. године регистрована је Фирма МПС Интегратион, са седиштем на Новом Београду, која се бави услужним паковањем. Сви радници који су раније радили преко Агенције за потребе Хенкела потписали су СПОРАЗУМНИ РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА закључно са 29. фебруаром 2020.године, а затим и УГОВОР О РАДУ почев од 1. марта 2020.године са фирмом MPS Integration за послове ручног паковања и контроле у оквиру Фабрике Хенкел Крушевац. Наведени датуми се можда могу довести у везу са почетком примене Закона о агенцијама. Врло важно је поменути да радницима није објашњено зашто се један уговор раскида, а потписује нови. Потврда томе је да и дан данас радници који раде за потребе Хенкела говоре да раде посредством“нове Агенције”. Запослени су иначе већ били навикнути да сваког месеца потписују нови Уговор па зато нису ни доводили у питање овај случај. Такође, посао им је неопходан па је једино било важно да раде. Остаје питање да ли су на овај начин радници доведени у заблуду? Да ли је фирма MPS Integration регистрована само зато да би се заобишао нови Закон који би радницима дао већа права и боље услове рада?

Овиме је поново омогућено да радници потписују уговоре на месец дана, дужи временски период и да никада не знају када ће им и на колико бити прекинут уговор о раду. Компанија Хенкел на тај начин наставља да уз минимална улагања остварује висок профит, а када томе додате и субвенцију Републике Србије од 14 400 000 евра јасно је да се ради о уносном бизнису.

Након врло напорног рада током врелих, летњих дана, о чему смо већ раније писали, преко 100 радника није добило продужење уговора о раду од стране фирме MPS Integration. Углавном је објашњење да је тренутно смањен план производње. И све то не би било чудно обзиром на ранију праксу Хенкела код ангажовања радника, али у овом случају питање је следеће:

Да ли је могуће да фирма МПС Интегратион није могла за своје раднике да обезбеди другог клијента осим Хенкела те да тако радници наставе да раде? Или је можда ова фирма измишљена само за потребе Хенкела и наставак раније праксе ангажовања радника?

Ово је само  један од примера који доказују да власт не мисли на интересе грађана већ само на интересе богатих. Права радника су запостављена, а у први план стављају се  послодавци и њихови интереси.

Народна странка наставиће да се бави овом темом и да заступа права радника. Наравно подржавајући долазак страних компанија и њихов рад овде, јер то свакако доприноси  нашој економији, а пре свега отвара нова радна места. Али, не по сваку цену, посебно не по цену људи, њиховог здравља и достојанства…
 

Стефан Радисављевић, 
повереник Омладине Народне странке Крушевац