Народна странка

Одбор за заштиту животне средине: Светски дан вода – забрињавајуће стање у Србији

Одбор за заштиту животне средине: Светски дан вода – забрињавајуће стање у Србији

Према оптимистичним проценама 2,2 милијарде људи у свету нема доступну здравствено безбедну воду за пиће. Сваког дана од последице недоступности слатке пијаће воде умре 4 400 људи, од чега 3 800 деце, односно преко 1,6 милион људи годишње.

Имајући у виду размере светског проблема са доступношћу пијаће воде стање у Србији не делује алармантно, али је свакако забрињавајуће: биланс деценијске запуштености, неодговорног односа власти у области водоснабдевања, заштите вода и заштите од вода је такав да је 2021. године од укупно 156 контролисаних јавних водовода градских насеља 32,7 одсто било неисправно, а поверење грађана у исправност воде чак и тамо где је вода исправна је нарушено! Иако се у Војводини налази највећи број водовода код којих је утврђена неисправност, не заостају много ни остали делови Србије. Квалитет наших вода и њихова девастација су видљиви и голим оком, осим на славини, и на нашим водотоцима и језерима где плутају флаше, фекалије и хемикалије.

Зато је Народна странка спремна да доласком на власт:

-прекине постојећи тренд уништавања ресурса слатке пијаће воде, као и њене доступности у Републици Србији, обустави и уклони недопуштене видове изградње у зони водотока и водоизворишта,

-регулише и санкционише директно одлагање отпада и отпадних вода у водотоке применом постојећи правних оквира, а правне оквире прилагоди, где је потребно, уз изградњу погона за прераду отпадних вода, чишћењем загађених река, враћањем акватичног живог света у њих, нарочито у градске потоке,

-уреди бујичне токове у брдско-планинским подручјима и повећа проценат пошумљености Србије, што је у директној корелацији са количином и квалитетом воде и уреди и заштити приобаља великих река.

Ресорни одбор Народне странке за заштиту животне средине