Народна странка

Боровић: Власт СНС-а омогућава банкама додатну зараду на штету грађана

Боровић: Власт СНС-а омогућава банкама додатну зараду на штету грађана

Народна странка упозорила је данас да ће банке „преварно добити право наплате“ трошкова обраде кредита, чиме ће директно бити оштећени грађани и привреда, ако Скупштина Србије усвоји предлоге за „аутентично тумачење“ Закона о облигационим одноцима, Закона о заштити потрошача и Закона о заштити корисника финансијских услуга, које су поднели посланици СНС-а.

„Преварно, јер би предлог аутентичног тумачења члана 1066. Закона о облигационим односима био супротан ономе што је Врховни суд већ утврдио у свом ставу, односно да банке нису могле да наплаћују трошкове обраде кредита без обавезе да дужницима саопште структуру тих трошкова“, рекао је председник Одбора за привреду и финансије Градског одбора Народне странке Београд, економиста Борислав Боровић.

„Што је још горе, ако прође, овај типично лобистички покушај владајуће странке у корист банака, судови би били обавезни да ово тумачење примене у пракси, чак би грађани морали да врате новац за већ добијене судске спорове“, истакао је Боровић.

Боровић је додао да ће „ово за последицу имати и поништавање става Врховног суда о валутној клаузули кредита у швајцарским францима или о немогућности  једностраног повећавања камата од стране банака“.