Народна странка

Народна странка Петровац на Млави: Неразумна одлука да ПУ “Галеб” буде затворен током летњег периода

Народна странка Петровац на Млави: Неразумна одлука да ПУ “Галеб” буде затворен током летњег периода

Предшколска установа "Галеб" неће радити од 28. јула 2021. до 1. септембра 2021. Значај овог обавештења најбоље ће разумети запослени родитељи о чијој деци нема ко да брине док су они на својим радним местима. Једна од примарних улога предшколских установа (за разлику од школских) је и збрињавање деце родитеља који су у радном односу.

Однос наших послодаваца према запосленима је опште познат – од немогућности коришћења годишњег одмора у целини, па све до условљавања периода када се може искористити законски припадајуће одсуство. Додатни законски проблем родитељима представља и члан 69. став 3 Породичног закона Републике Србије који регулише обавезу наџора над децом. У уговору који је сваки родитељ склопио са Предшколском установом "Галеб" нигде није наведено да у поменутом периоду (или било ком другом) установа неће бити на располагању. Неко би можда рекао - правно чист случај непоштовања уговорених обавеза.

Заборављамо да иако живимо у малој средини, број генерација које живе под истим кровом се полако смањује због нормалне жеље за породичним осамостаљивањем. Такође разлика у годинама између генерација једне породице је све већа, тако да баке и деке због старости и здравственог стања не могу да се адекватно брину о својим унуцима као некада.

Увидом у организационе ресурсе (број вапитача и осталог особља) Предшколске установе "Галеб" може се закључити да не постоје реалне препреке због којих не би могао бити организован рад током читаве године. За време летњег периода у Установи борави мањи број деце, спајањем непотпуних група би се смањио број истих, што би као крајњи резултат захтевало мањи број присутних васпитача и осталог особља. То захтева неке организационе промене које се тичу благовременог спровођења измене нормалног начина рада, анкетирање родитеља у вези коришћења годишњег одмора за дати период, регулисање распореда одсуствовања запослених у летњем периоду. Све наведено међутим захтева постојање елементарних организационих (не)способности одговорних лица у овој Установи. Већина других Предшколских установа (у ближој и даљој околини), исто тако јединих у својим местима, успешно је организовала рад током читаве године. Да ли ће родитељи само у нашем граду морати додатно да плате чување своје деце?

Незванично смо сазнали да је један од разлога одлуке затварања Предшколске установе "Галеб" у наведеном периоду - неисплативост рада у датим околностима смањеног броја деце. Да ли рад установе која обавља делатност предшколског (или било ког другог) образовања и васпитања може бити исплатив? Како се то мери (не)исплативост рада непрофитних установа? Колико је ово објашњење погрешно говори и чињеница да се буџетом општине Петровац на Млави обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини од 80 одсто економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате и друга примања. Зато би било нормално да се уваже потребе и захтеви оних (у овом случају родитеља) који посредно финансирају рад ове установе.

Као што из наведеног можемо видети, изгледа да проблем није у недостатку ресурса. Не бисмо пуштали машти на вољу у проналажењу правог разлога (ко зна шта би нам све пало на памет), већ сматрамо да би неко одговорно лице требало да објасни незадовољним и затеченим родитељима о чему се заправо ради. Макар и на званичној интернет страници, уместо папира на вратима.

Народна странка Петровац на Млави