Народна странка

Народна странка Петровац на Млави: Полиција мора да утврди ко је загадио реку

Народна странка Петровац на Млави: Полиција мора да утврди ко је загадио реку

Река Млава је последњих дана изложена великом загађењу непознатом материјом, непознатог порекла. Утицај загађења појачан чињеницом да је Млава тренутно на сезонском минимуму хидролошког водостаја.

Уместо јединственог протеста, главно питање је нажалост постало - начин исказивања нагомиланог незадовољства. Неки душебрижници су показали забринутост да се протестни скуп политички не злоупотреби и на тај начин отворено исказали своје политичко опредељење.

За све оне који (изненада) не желе да буду део „јефтиног дневно-политичког памфлета у еколошком паковању“, следи кратко разјашњење.

Пошто је реч о кривичном делу против животне средине, Кривични законик Републике Србије (чланови 260, 261, 264, 268), законска обавеза наше локалне самоуправе и других органа је јасна.

У питању је директна надлежност инспектора заштите животне средине, водопривредног инспектора и органа МУП-а који би због поменуте природе дела требало да сачине полицијски извештај са одговарајућом фото документацијом.

Да предупредимо добро познати покушај ослобађања од одговорности - реаговања само на основу поднете пријаве, још једно појашњење.

У ситуацијама предвиђеним законом, надлежне службе и органи су дужни да реагују по службеној дужности.

Жалосно је што се време и енергија троше на небитне ствари.

Уместо да будемо обједињени око овог заједничког проблема и сво своје незадовољство усмеримо према онима који загађују и онима који исте не санкционишу, успевамо да се поделимо чак и око нечег универзално глобалног као што је - заштита животне средине. Као да то некоме можда чак и одговара. Можда.
 
 

Народна странка Петровац на Млави