Народна странка

Народна странка Крагујевац: Пуна подршка шумадијским пољопривредницима

Народна странка Крагујевац: Пуна подршка шумадијским пољопривредницима

Градски одбор Народне странке у Крагујевцу подржава протест локалних пољопривредника. Суочени са небригом власти, која годинама у континуитету занемарује тежак положај пољопривредника и пољопривреду, као једну од стратешких грана наше привреде, пољопривредници су принуђени да оваквим мерама покушају да се избори за бољи третман државе према њима.

На седници Главног одборa, Народна странка, још у јуну месецу, донела је Програм мера за хитну подршку пољопривреди, а у циљу обезбеђивања доступности хране. Те мере садрже јасне смернице, којима би се побољшао положај пољопривредника и дефинисала озбиљна пољопривредна политика, попут повећања буџета за подстицаје и субвенције у пољопривреди са 50 милијарди динара на 100 милијарди, као и да у наредне три године буџет за пољопривреду достигне ниво од 10 одсто укупног буџета Србије. Неопходно је да се усвоји и посебан програм мера за све гране пољопривреде, као што су укидање акцизе на дизел гориво и повећање субвенција по хектару са 8.000 динара на 16.000 динара до краја ове године, а до краја 2023. године, на 24.000 динара.

Имајући у виду колики је пољопривредни потенцијал Србије, јасно је да, наставком овакве погубне аграрне политике, статус пољопривредника и пољопривреде као стратешке гране неће бити унапређен. Неопходна нам је нова аграрна политика, а управо мере предложене од стране Народне странке нуде могућност за да српска пољопривреда преброди кризу са којом је суочена.

Народна странка Крагујевац