Народна странка

Анђелковић: Градови у Србији се морају трансформисати у урбане еколошки прихватљиве средине за живот грађана

Анђелковић: Градови у Србији се морају трансформисати у урбане еколошки прихватљиве средине за живот грађана

У оквиру "Зеленог договора" Европа је преузела одговорност за потпуну елиминацију угљен – диоксида у што краће могућем року. Да би ова стратегија могла бити у потпуности имплементирана и да би дала стопостотне резултате, не може се игнорисати проблем екологије у земљама које нису у ЕУ, али јесу на тлу Европе. Поред елиминације емисије штетних гасова потребно је у потпуности смањити штетан утицај човека и индустрије на животну средину у свим сферама биодиверзитета. Тиме се подразумева, пре свега, подизање еколошке свести становника европског континента.

• Неопходно је изградити модерне системе за бригу о кабастом и течном отпаду. 

• Ослободити водотокове загађења.

• Бринути о примени агротехничких мера у пољопривреди и шумарству.

• Индустријске емисије свести на строго контролисане ентитете. 

• Обезбедити потпуну транспарентност и адекватан мониторинг квалитета животне средине.

Градови су посебно осетљива категорија, јер на малом простору обитава велика концентрација људи. Саобраћај, потрошња ресурса, примена инвазивних материјала у изградњи доводи до тога да градови највише угрожавају екосистем.

Народна странка је препознала важност прикључења добрим трендовима развијених земаља на европском континенту и у складу са том чињеницом настојаће да води одговорну и еколошки освешћену политику. У свом програму за град Београд већ је препознат огроман број проблема са којима се главни град Републике суочава и дат је оквир у коме би требало тражити решења за ове проблеме. Оно што је примењиво у Београду, великим делом примењиво је и у осталим великим градовима у Србији. Настојаћемо да нашим суграђанима понудимо решења која се могу имплементирати у врло кратком року и довести до помака у стању животне средине у граду, а самим тим и бољем стандарду живота. 

Такође, нека идејна решења су већ завршена и односе се на конкретне проблеме у граду. Осмислили смо и анализирали начин за трајно решење загађења Чукаричког рукавца и рукавца на Ади Хуји. Понудићемо грађанима комплетне програме за враћање живота у градске потоке, сређивање обала, уређење корита, изградњу канализационих прикључка за све делове града. Приоритетно се мора уложити у погоне за прераду отпадних вода. 

Упоредо са овим мора се решавати и проблем загађеног ваздуха. Имамо план како да држава преузме одговорност и за индустријске емитере али и за индивидуална домаћинства и саобраћај. Уједно смо осмислили начин промовисања веће енергетске ефикасности и енергетске независности кроз стимулацију урбаних смарт система за производњу енергије.

Ми у Народној странци одговорно приступамо овом проблему, зато што желимо да наши градови коначно ухвате прикључак са развијеним европским градовима. Наши грађани, њихов стандард живота као и амбијент у каквом живе морају бити приоритет сваке одговорне политике. Хоћемо градове са зеленим оазама, зеленим фасадама, урбаним  баштованством, соларним колекторима, здравом водом и ваздухом и на томе ћемо инсистирати.

др Александар Анђелковић
председник Одбора Народне странке за заштиту животне средине