Народна странка

Славица Радовановић

Славица Радовановић

Славица Радовановић рођена је 1966. године у Аранђеловцу. Основну и средњу школу завршила је у Лазаревцу, a  Вишу школу унутрашњих послова и Дефектолошки факултет у Београду.

По завршетку Више школе унутрашњих послова почела је да ради у Министарству унутрашњих послова као инспектор за сузбијање криминалитета. У полицији је провела пуне 33 године, да би 2021. године отишла у заслужену пензију у чину пуковника.

У полицији је радила на пословима сузбијања криминалитета, пословима креирања и реализације полицијских обука и реализације стручног усавршавања полицијских службеника. Уже специјалности су јој биле успостављање стандарда и обука полицијских службеника за поступање полиције у случајевима насиља у породици и свих облика злостављања и насиља над децом, успостављање родне равноправности у безбедносним системима, као и поступање полиције са мањинским, маргинализованим и социјално рањивим категоријама становништва. 

У току свог радног стажа учествовала је на више конференција, семинара, округлих столова, радионица и сличних скупова у земљи и у иностранству, а који су за тему имали унапређење рада полиције. Била је и званични члан преговарачког тима Министарства унутрашњих послова за поглавља 23. и 24.


Мајка је двоје деце. Живи у Београду.