Народна странка

Народна странка: Мисли глобално, делуј локално!

Народна странка: Мисли глобално, делуј локално!

Светски дан заштите животне средине један је од најзначајнијих у светском еколошком календару. У нашој земљи се, осим овог, обележава и Дан националног парка Ђердап.  Тема овогодишњег Светског дана заштите животне средине носи назив „Обнова екосистема“, у оквиру кампање ОУН „Декада обнове екосистема (2021-2030)“. Све еколошке акције, попут сађења дрвећа, озелењавања градова и чишћења река и њихових приобаља,  на које ОУН ове године позива светско становништво, имају глобални карактер. Ипак, Ресорни одбор Народне странке  за заштиту животне средине подсећа да свака еколошка и друштвено-политичка промена почиње одоздо, односно на локалном нивоу. Анимирање локалних заједница у сврху заштите озбиљно угрожене животне средине, једно је од кључних решења глобалне еколошке кризе. 

Ресорни одбор Народне странке за заштиту животне средине подсећа да, док читав свет улази у озбиљну битку за очување животне средине на глобалном нивоу, републичка власт у Србији отворено и директно својим лошим политичким одлукама озбиљно и трајно угрожава целокупну животну средину у нашој земљи. Мочварна подручја где обитавају ретке биљне и животињске врсте бивају затрпаване грађевинским отпадом (бара Рева); мале планинске реке се упркос обећањима обе министарке и даље „гурају“ у цеви (Копаоник); затим дуго најављивани долазак компаније Рио Тинто, чијом ће се делатношћу потпуно девастирати цела долина Јадра, а чије ће се последице осећати у неколико округа. Животна средина се код нас, нажалост, штити нетранспарентношћу у доношењу одлука које грађани Србије папрено плаћају, као и заштитом приватног/личног наспрам јавног интереса.

Ресорни одбор Народне странке за заштиту животне средине упозорава да се из републичког и локалних буџета до сада за потребе заштите животне средине издвајало између 150 и 200 милиона евра годишње. Стање животне средине код нас је такво да је, према проценама стручњака, потребно за наредних 10 до 15 година издвојити око 8,5 милијарди евра. Упркос томе, Влада Републике Србије изградњу велелепног и скупоценог националног стадиона, односно комплекса „Стадион Сити“ сматра важнијом и априори већом потребом него што је решавање кључних еколошких и други горућих проблема у нашој земљи. Подсећања ради, за изградњу поменутог националног стадиона биће издвојено (за сада) чак 250 милиона евра, знатно више него што се укупно на републичком и локалном нивоу издваја за решавање бројних еколошких проблема. Поражавајужћи је податак да се цена тог једног националног стадиона до сада већ 5 пута повећавала. У томе се огледа сав апсурд власти у нашој земљи -  док цена изградње националног стадиона већ 5 пута поскупљује, цена заштите животне средине у Србији сваке године рапидно пада.    

Ресорни одбор Народне странке за заштиту животне средине закључује да су темељ ове државе здрава животна средина и здрави грађани Републике Србије. Борба за здраву планету почиње се тако што се иста брани унутар граница сваке државе, града, општине и села. 

Екологија, као надполитичка тема, тиче се сваког појединца на планети Земљи. Ипак, брига о заштити животне средине неспорно је одраз власти у држави, од локалног до републичког нивоа. 

Сведочимо крајње немарном, бахатом и неодговорном односу власти према животној средини, што негативно утиче на здравље грађана Србије и свих будућих генерација.

Наше реке затварају у цеви, уништавају националне паркове, нетранспарентно и ненаменски троше новац из буџета Републике Србије намењен за заштиту животне средине и уновчавају природне ресурсе Србије односећи се према њима као да је њихова лична имовина.

У оквиру кампање ОУН „Декада обнове екосистема (2021.-2030.)“ тема овогодишњег Светског дана заштите животне средине носи назив „Обнова екосистема“ те ће Омладина Народне странке из Новог Сада 5.јун симболично обележити садњом дрвета на Шодрошу, који се градским властима посебно допао за додатно девастирање које резултује искључиво личним профитирањем.

Ресорни одбор Народне странке у Новом Саду подржаваће и убудуће све еколошке акције. Борићемо се да Нови Сад буде квалитеније место за живот, са много већим процентом квалитетних зелених површина. Инсистираћемо на одговорнијем односу према заштићеним подручјима, биљним и животињским врстама  и захтевати константно улагање у очување и обнову екосистема.

РО Народне странке за заштиту животне средине