Народна странка

Правни савет Народне странке: Суд стао на страну банака, а против грађана

Правни савет Народне странке: Суд стао на страну банака, а против грађана

Поводом правних ставова донетих на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда 16. септембра 2021. године, Правни савет Народне странке

                                                                            С А О П Ш Т А В А

Након што је уједначена судска пракса да су банке дужне да врате  грађанима трошкове обраде и осигурања кредита, које су им годинама незаконито наплаћивале, банкарски лоби је покушао да осујети ту праксу изменама Закона о парничном поступку. Када тај покушај није успео, прибегло се новом да Народна скупштина аутентичним тумачењем спречи исправљање неправде коју су банке чиниле грађанима. Пошто ни то није успело, сада се Врховни касациони суд ставио у клијетелистички однос према банкама и на седници Грађанског одељења тога суда донео правни став супротан целокупној вишегодишњој судској пракси, па и одлукама тог суда, тако да ће даље исправљање неправде према грађанима бити осујећено.

Овај поступак Грађанског одељења Врховног касационог суда показује да је ауторитарна власт Српске напредне странке, након што је парламент претворила у своју гласачку машину, а Владу у адмистративни сервис председника Републике и тако разорила инситуције законодавне и извршне власти, са успехом урушила и врх судске власти, који се ставио у службу заштите интереса крупног капитала уместо у службу владавине права.

Овиме се грађанима шаље порука да више не могу да се поуздају ни у суд!

Овај догађај показује колико су све институције државе захваћене канцером аутократије, клијентелизма и корупције. Народна странка ће, ако јој грађани пруже прилику на следећим изборима, ампутирати малигно ткиво са тела државе и друштва. Дајемо реч!

 

Правни савет Народне странке