Народна странка

Резолуција о принципима за преговоре о Косову и Метохији и заштити државног и националног интереса

Резолуција о принципима за преговоре о Косову и Метохији и заштити државног и националног интереса

- Полазећи од чињенице да Аутономна покрајина Косово и Метохија (АП КиМ) представља неотуђиви део Републике Србије,

- Имајући у виду реалну опасност по суверенитет и територијални интегритет Републике Србије, која проистиче из једностраног проглашења независности АП КиМ од стране албанских сецесиониста и њиховог даљег деловања,

- Потврђујући ставове из свих до сада донетих резолуција, декларација и одлука Народне скупштине Републике Србије о АП КиМ,

- Узимајући у обзир да је суверенитет и територијални интегритет Републике Србије гарантован Уставом Републике Србије, као и Повељом Уједињених нација, Завршним актом из Хелсинкија и одговарајућим резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација (СБ УН), а посебно Резолуцијом 1244 СБ УН,

- Изражавајући спремност да и у постојећој ситуацији у којој се угрожава суверенитет и територијални интегритет државе, Република Србија допринесе  мирном и споразумном решавању питања статуса АП КиМ на основу Устава Републике Србије, Резолуције СБ УН 1244, те начела и норми међународног права, а у оквиру суштинске аутономије утемељене на највишим демократским стандардима,

- Суочени са учесталим насиљем и нападима на српски народ у покрајини, те неодговорним и агресивним понашањем привремених институција самоуправе у АП КиМ које одбијају да поштују и спроведу постигнуте договоре,

- Имајући у виду тзв. Француско-немачки план за решење статуса АП КиМ,

- Руковођени неопходношћу континуитета јединствене државне политике и бранећи част и достојанство народа који представља,

На основу члана 99. став 1 тачка 7) Устава Републике Србије и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини, Народна скупштина Републике Србије, на _______седници _____________ заседања, одржаној __.__. 2023. године, донела је

                                                                              

РЕЗОЛУЦИЈУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА ЗА ДАЉЕ ПОЛИТИЧКЕ АКТИВНОСТИ РАДИ ЗАШТИТЕ ДРЖАВНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

 

1. Народна скупштина Републике Србије одбацује тзв. Француско-немачки план за решавање статуса АП КиМ будући да он угрожава територијални интегритет и суверенитет Републике Србије.

2. Република Србија, у складу са својим Уставом, вољом грађана и међународним правом не признаје и никада неће признати, изричито или прећутно на било који начин, једнострано проглашену независност АП КиМ.

3. Нарочито, Република Србија никада неће пристати, изричито или прећутно на било који начин, на чланство тзв. „Косова“ у Уједињеним нацијама.

4. Разговори о статусу АП КиМ, на принципима суштинске аутономије у складу са највишим међународним стандардима и гарантијама, имају се водити искључиво у Савету безбедности Уједињених нација (СБ УН), како то предвиђа резолуција 1244 СБ УН.

5. Разговори са представницима привремених институција самоуправе у Приштини под покровитељством Европске уније (тзв. Бриселски дијалог) могу се водити само о техничким питањима, као што је то био случај до 2011. године.

6. Обавезује се Влада Републике Србије да води активну дипломатску кампању у циљу спречавања чланства тзв. „Косова“ у Уједињеним нацијама, УНЕСКО-у, као и у другим међународним организацијама;

7. Народна скупштина Републике Србије тражи од председника Републике да се без одлагања писаним путем обрати председнику Руске Федерације и председнику НР Кине са молбом да те земље, као сталне чланице СБ УН, ветом блокирају сваки покушај чланства тзв. „Косова“ у Уједињеним нацијама.

8. Обавезује се Влада Републике Србије да без одлагања и у пуном капацитету настави међународну дипломатску кампању за повлачење признања тзв. „Косова“, те да успостави систем економских и трговинских повластица за државе које нису признале независност тзв. „Косова“ или које су повукле такво признање.

9. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе Републике Србије и председника Републике да је редовно, а најмање једном у три месеца, извештавају о развоју догађаја, току разговора са представницима привремених институција самоуправе у Приштини и међународним чиниоцима, као и о спровођењу овде утврђених циљева, активности и мера за заштиту суверенитета, територијалног интегритета и уставног уређења Републике Србије, с тим да ће поверљиви делови тих извештаја бити разматрани на седницама Одбора за Косово и Метохију Народне скупштине Републике Србије на којима ће бити искључена јавност.

10. Ова резолуција и њоме утврђени правац, смернице и циљеви државне политике обавезујући су за све државне органе и организације и могу бити измењени једино новом резолуцијом Народне скупштине Републике Србије.

11. Ову резолуцију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.