Народна странка

Почео процес конституисања Форума жена Народне странке широм Србије

Почео процес конституисања Форума жена Народне странке широм Србије

У протеклих годину дана од оснивања Народне странке, нашој партији прилази све већи број жена, вољних да се активније ангажују на решавању бројних проблема које се тичу квалитета живота и рада жена у Србији. Како је то и предвиђено Статутом наше партије, отпочели смо процес конституисања Форума жена у оквиру сваке општинске и градске организације наше странке, широм Србије.

Након конституисања Форума жена Градске организације у Београду, на челу са Марином Липовац Танасковић, инжењером саобраћаја, основане су још две организације Форума жена – у оквиру Општинског одбора Народне у Старој Пазови, и у оквиру Градског одбора НС у Панчеву. Форум жена НС у Старој Пазови предводиће Радмила Драгаш, администратор сервиса, и потпредседница Жељана Бјеговић, васпитач. На челу новоизабраног руководства Форума жена у Панчеву је Ранка Мишић, психолог, а потпредседнице су Анка Стаматовић, пензионер и Ружица Беч, педагог-васпитач.

„Жене у Србији ће бити моћне онолико колико су способне да се организују – моћ и утицај жена је у нашим рукама. Битно је да не ћутимо о бројним проблемима које власт не решава, а са којима се суочавају све већи број наших суграђана, нарочито жена, деце и пензионера. Јер жене су већинско становништво у Србији и важно је да не пристајемо да будемо тиха, послушна већина,“ истакла је председница Форума жена др Дијана Вукомановић, присуствујући Оснивачким скупштинама Форума жена у Старој Пазови и Панчеву.

Председнице новоизабраних руководстава Форума жена у Старој Пазови и Панчеву, Радмила Драгаш и Ранка Мишић, као и председница Форума жена у Београду, Марина Липовац Танасковић, у плановима активности женске организације унутар Народне странке у овој и наредној, 2019. години, нагласиле су задатке организовања разноврсних трибина, стручних и едукативних кампања, пре свега оних који се тичу заштите здравља жена, као и организовање хуманитарних акција, културно-уметничких догађаја, изложби и перформанса – широку лепезу тема које би требало да обухвате све аспекте живота и рада жена у Србији.

Такође је на Оснивачким скупштинама Форума жена промовисана и Програмска декларација Форума жена Народне странке – десет програмаских тема и циљева којима ће се активно бавити жене-чланице настојећи да мотивишу грађанке Србије да нам се придруже у заједничкој борби за еманципацију и равноправност жена у Србији.

Форум жена Народне странке декларише следећа начела и циљеве деловања:

 

  1. Родна равноправност и политичка партиципација жена

 

    2. Добро здравље жена

 

  3. Приступ правди, безбедности и спречавање насиља над женама

 

  4. Смањење сиромаштва и неједнакости - социјална заштита жена, породице, деце и старих

 

  5. Запошљавање и економско оснаживање жена – достојанствен рад и правична зарада

 

   6. Женско предузетништво

 

  7. Синдикално организовање жена

 

  8. Жене и рурални развој

 

  9. Квалитетно образовање и наука, целоживотно образовање жена, нове технологије

 

  10. Жене у култури и медијима