Народна странка

Боровић: Власт задужује Србију за нових 900 милиона долара

Боровић: Власт задужује Србију за нових 900 милиона долара

Народна странка саопштила је данас да ће власт СНС-а Србију задужити за нових 900 милиона долара у 2022. години, ако парламент усвоји нацрте предложених закона које су потврдили скупштински одбори.

„У тих 900 милиона долара не улазе задужења која ће бити неопходна после усвајања буџета за 2022. годину, а тичу се покривања дефицита у новом буџету и обавеза око враћања камата и главница кредита из претходних година“, рекао је председник Одбора Народне странке за привреду и финансије Борислав Боровић.

Боровић је прецизирао да су нове обавезе предвиђене Законом о потврђивању споразума о зајму између Развојне банке Немачке (KFW) и Републике Србије у сврху „интегрисаног управљања чврстог отпада” у износу од 22 милиона евра.

„По Закону о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду (ММФ) по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења, јавни дуг Србије ће бити увећан за још 890 милиона долара“, додао је Боровић.

Боровић је навео да ће се та средства користити од 1. јануара 2022. године и представљаће дугорочну финансијску обавезу и служиће за рефинансирање обавеза Србије или за финансирање текућих буџетских потреба.

„Приликом одобравања ових средстава Србији у августу прошле године, министар финансија Синиша Мали рекао је да је то ’порука ММФ-а Србији и потврда наше успешне сарадње и успеха Србије у спровођењу рефоми’. Министар је тада додао да он још не зна да ли ће Србија повући ова средства, јер је реч о праву, али не и обавези, и да Србији и није потребна финансијска подршка из новог извора због стабилног финансијског система“, подсетио је Боровић.

„Истина је, међутим, да су ова средства одобрена свакој чланици фонда, а колико је тачно да Србији нису потребна та средства види се по данас усвојеном нацрту закона о повлачењу тих средстава од ММФ-а“, закључио је Боровић.