Народна странка

Народна странка Зрењанин: Приватном партнеру 36 милиона евра новца грађана

Народна странка Зрењанин: Приватном партнеру 36 милиона евра новца грађана

Скупштина града Зрењанина прихватила предлог пројекта за санацију и затварање сметлишта у Зрењанину и изградњу санитарне касете у облику јавно – приватног партнерства, без елемената концесије у вредности 36 милиона евра, за шта ће бити расписан међународни позив.
 
Рекло би се одличан пројекат, осим ако се не анализира мало дубље. 
 
Потпуно је нејасно зашто се нешто што је класична једнократна услуга и предмет јавне набавке – тендера као што је санација и ремедијација сметлишта, уопште ставља у концепт јавно – приватног партнерства? Потпуно неосновано и ван сваке логике се по први пут једна једнократна услуга додељује путем јавно – приватног партнерства. Ово може да произведе директне последице по буџет града и грађана, јер постоји оправдана сумња да се ова једнократна услуга, практично путем модела наплате, угради у цену услуге и значајно је повећа за цео период вршења услуге (25 година). Стандардна пракса је да се средства за затварање, санацију и ремедијацију несанитарних одлагалишта обезбеђују из еко-фонда, као и из средстава републике или кредита ЕУ, а не директним издвајањима грађана. 
 
Концепт модела „јавног плаћања" како је то наведено у тексту је дискутабилан. Наводећи овакав модел, потпуно је неизвестан извор финансирања, односно он није јасно и транспарентно назначен. Чак овај модел није терминолошки заступљен. Дакле, услугу свакако плаћају грађани, да ли је то кроз директно фактурисање самим грађанима или из буџета града, али свакако на крају оптерети буџет домаћинства директно или индиректно. Чини се да град Зрењанин практично прибегава моделу „зеленашког кредитирања" тако што ће приватни партнер инвестирати у затварање, нову касету и опрему, а град или јавни партнер ће му то отплаћивати кроз „фиксне годишње накнаде". Овако нешто је сасвим нелогично јер ће сам приватни партнер средства за извршење посла обезбедити из кредита у висини 70 одсто што ће онда заједно са каматама, ризицима пословања и тржишта, свим осталим оперативним трошковима, али и сопственим профитом, пренети и наплатити од града. 
 
Како би овај модел појаснили: треба Вам ауто али, тобож, немате пара, одете код комшије и тражите да Вам он купи ауто, онда комшија подигне кредит у банци, купи Вам ауто, урачуна све камате и ризике тржишта новца, али и своју камату, односно зараду и то наплаћује од Вас. Поред овога Ви наравно наведете да хоћете ауто са климом и подизачима прозора, али што би Вам комшија купио Мерцедес кад и Дачија има исто то?!? Тако уместо да отплаћујете 100 евра месечно директно финансијеру, Ви плаћате комшији 150 евра месечно, на пример. Врло лепа математика, али за комшију, не Вас, зар не?!
 
Подсетићемо и да је овај пројекат у директној супротности са Одлуком Владе Републике Србије о заједничком управљању отпадом из 2018 године, која је, колико год дискутабилна била, ипак представљала стимулацију за транзицију ка циркуларној економији и увођење модерних стандарда управљања отпадом. Наравно, паушалним спомињањем разних третмана старог и новог отпада, као и оцедних депонијских вода, може створити лажну слику стварног система управљања чврстим комуналним отпадом у граду. Ни у једном делу овог предлога, односно одлуке локалне власти, није споменут амбалажни отпад, посебни токови отпада, комерцијални и индустријски, нити неопасан и опасан отпад. Сви ови отпади завршавају на зрењанинском сметлишту-депонији, колико год се власт трудила то да оповргне.
 
Народна странка ће наставити да указује на погубно, потпуно недомаћинско пословање ове власти, и учинићемо све што је у нашој моћи, да грађанима приближимо колико је градска управа града Зрењанина одрођена од народа, са јединим циљем да настави своје богаћење, не водећи рачуна о тренутној ситуацији у држави и свету, о економској кризи и нестабилности.
 
Јер, споменута вредност пројекта од 36 милиона евра је изразито висока. Практично, ово је вредност капиталне инвестиције равна 120.000 евра месечно у периоду 25 година, која би морала да се исплати инвеститору, односно приватном партнеру, не рачунајући све остале оперативне трошкове. Оваква инвестиција у граду чији грађани деценијама немају воду је просто недопустива.
 
Повереништво Народне странке Зрењанин