Народна странка

Народна странка Зрењанин: Неприхватљиво повећање цена услуга ЈКП Чистоћа и зеленило

Народна странка Зрењанин: Неприхватљиво повећање цена услуга ЈКП Чистоћа и зеленило

Народна странка Зрењанин осуђује најаву промена цене услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада од стране ЈКП Чистоћа и зеленило, као и објаву да је Градско веће града Зрењанина усвојило измене и допуне програма пословања овог јавног предузећа, чиме је прихватило повећање цена услуга.

ЈКП Чистоћа и зеленило планира да подигне цене услуга према грађанима и привреди, што је Наџорни одбор предузећа донео допунама и изменама програма пословања за 2022. овог ЈКП, а усвојило Градско веће.

Све промене цена услуга се правдају тржишним условима као и трошковима запослених, и то би можда било и логично ако би се ствар посматрала једнострано. Али као и у свему, и овде има места оправданој анализи, јер стање и ситуација на тржишту се морају посматрати далеко комплексније него што то чине нетранспарентне установе и јавна предузећа у нашем граду.

Наше јавно предузеће је последњу промену цена имало прошле године (обавештење од 17. 2. 2021. године) почев од мартовског рачуна у којем је изражено повећање, и тада је поскупљење правдано истим разлозима као што је то случај данас. Тако је рецимо мој приватни рачун са 1.028,00 порастао на 1.203,00 динара, што је конкретно 17,02 одсто поскупљења у бруто износу. Па хајде да видимо шта то значи. Моје домаћинство је у тренутку поскупљења било шесточлано па је цена услуге по члану домаћинства 200,50 динара и ово је износ за услугу сакупљања и одвожења отпада без депоновања које се не наплаћује путем рачуна, у супротном би услуга депоновања морала бити јасно раздвојена и приказана у складу са законом. С  обзиром на то да је моје домаћинство данас петочлано (а отпад производи члан домаћинства, а не метар квадратни) ја би требало да плаћам 1.002,50 динара, међутим и даље плаћам исту цену, иако је фактички количина генерисаног отпада у мом домаћинству мања што је потпуно нетранспарентно и нелогично. Овај начин наплате по квадратном метру  је архаичан вид обрачуна, али и најједноставнији за ЈКП јер се не морају бавити потребним анализама и истраживањима, што би и иначе требало да представља део њиховог посла и активности. Али то на страну, хајде да видимо како би мој рачун изгледао да живим у неким другим градовима или општинама. 

Гледајући ову анализу, свима је вероватно сасвим јасно да је цена услуге у Зрењанину непримерено скупа и без новог најављеног поскупљења. Разлике у мом случају се крећу од минималних 252,76 динара месечно колико више издвајам у односу на домаћинство идентичних карактеристика у Нишу, до запањујућих 579,74 динара више у односу на домаћинство сличних карактеристика у Врбасу!

Треба истаћи да су прва три предузећа наведена у табели а која пружају услугу грађанима приватна, у моделу јавно приватног партнерства или поверавање услуге, док су задња три предузећа у табели слично као и зрењанинско, јавна комунална предузећа. Поред овога Лесковац и Кикинда имају законом прописане и уређене санитарне депоније које имају минималан утицај на животну средину, чиме пружају и виши квалитет услуге уопште. Такође предузећа која раде у Лесковцу, Кикинди, Великом Градишту и Врбасу су свим својим грађанима обезбедили без накнаде стандардизоване посуде за сакупљање и одвожење отпада (канте и контејнере) чиме су значајно подигли квалитет услуге. Најзад предузећа у Лесковцу, Кикинди и Великом Градишту пружају услугу у континуитету без обзира на државне и верске празнике као и временске услове, што, као што знамо, није случај у Зрењанину,  где ЈКП Чистоћа и Зеленило не врши услугу током неких празника и својим грађанима практично ускраћује услугу коју са друге стране уредно наплаћује, што је посебна тема и евидентно кршење закона обзиром да се врши наплата неизвршене услуге. Додатно у свим наведеним јединицама локалне самоуправе, осим Великог Градишта предузећа су обезбедила грађанима и услугу примарне селекције отпада бар на делу своје територије, чиме је опет квалитет услуге подигнут на виши ниво у односу на Зрењанин, а ове активности доносе додатне трошкове који су ипак покривени приказаним ценама и не наплаћују се посебно.

Овде нису обухваћени и други токови финансирања ЈКП, као што су буџетска издвајања и субвенције града, нити функционисање и ненаменска потрошња такозване еко – таксе коју прикупља град, што би приказало далеко неповољнију слику за ЈКП него што је она то сада, ма колико већ била неповољна.

Шта може и треба да буде закључак ове мале анализе?

 Првенствено да захтев наџорног одбора ЈКП Чистоћа и зеленило није оправдан, и самим тим Градско веће није требало, нити смело да га прихвати и одобри без додатних анализа и података. Шта се под тиме подразумева:

Анализа наплате потраживања ЈКП како од грађана тако од правних лица, јавних предузећа и јавних установа која би на јасан начин показала како структуру дуга, највеће дужнике, али и резултате спроведених мера на наплати потраживања као резултат јасне стратегије предузећа.

Анализа структуре запослених уз детаљну структуру потребних позиција и односа оперативних запослених извршиоца у односу на руководеће позиције (тзв. „Плаве крагне" и „Беле крагне"). Ова анализа би за резултат морала приказати јавно и транспарентно стварно оптерећење, удео у месечном рачуну, који произилази од оперативно запослених извршиоца а колико од запослених у административи, руководиоца, чланова управних, извршних, наџорних и разних других одбора што би показало конкретно у ком делу је неопходно извршити „резање" и прерасподелу трошкова. Повезано са овим неопходно би било и урадити анализу интерно и екстерно ангажованих лица којом би се дошло до податка колико је заиста оптерећење трошкова реално, а колико се средстава троши ненаменски, затим анализу реорганизације предузећа у односу на примењиве технологије и унапређење оперативних капацитета. Једноставан пример за ово је број запослених ангажованих на оперативним пословима извршиоца, па по једној екипи за сакупљање имамо и по три или четири радника „износача" који ручно подижу и празне посуде/канте за отпад. Уколико би грађанима биле обезбеђене стандардизоване посуде које се могу празнити на камионима са хидрауличним системом подизања, број извршиоца би могао да буде смањен и извршена унутрашња прерасподела радне снаге (не заговарам отказе за извршне раднике нити било какво умањење зарада, ово су суштински запослени на чијим леђима лежи цела услуга и који морају бити адекватно поштовани и награђени). Али много важнији ефекат оваквог унапређења је смањење повреда и физичког оптерећења за раднике који сада ручно подижу и празне посуде, док би унапређењем њихов посао био значајно олакшан јер би посуде (са точкићима) практично довлачили до возила и употребом хидраулике их празнили.

Анализу оперативних показатеља и кључних индикатора перформанси који би показали све могућности оптимизације. Почев од оптимизације потрошње горива, сервиса, кварова, гума, преко оптимизације рута кретања, попуњености возила, искоришћења товарног капацитета возила, искоришћења посуда и опреме, све до оптимизације административних послова.

Јасну и транспарентну анализу свих оперативних трошкова (ОПЕX), зависних и независних, фиксних и варијабилних која би била сведена на конкретну делатност и конкретну јединицу мере, уместо досадашње праксе приказивања биланса стања и успеха у консолидованој форми. На овакав начин створила би се потпуно јасна и транспарентна слика која делатност доноси профит, која губитак.

ЈКП Чистоћа и зеленило нема права да захтева повећање цена све док не изврши јасне и транспарентне анализе свог пословања и кључних индикатора перформанси, докле год не обавља своју делатност у пуном обиму и капацитету на задовољство свих грађана и докле год не изврши реструктуирање како би се ослободила баласта политичких „кадрова" од којих неке запослени нису ни видели да долазе на посао па чак ни да потпишу сопствене платне листе. ЈКП Чистоћа и зеленило мора да изврши детаљну оптимизацију својих активности на свим нивоима и да прати трошкове и приходе из конкретних делатности како би могла да правовремено врши корекцију и избегне ситуације у којој се сада налази. Најзад ЈКП Чистоћа и зеленило мора да, заједно са локалном самоуправом покаже минимум поштовања према својим грађанима приказујући све наведено јавно, транспарентно и лако доступно.

А можда ту и лежи кључ свих проблема!

Гојкан Стојиновић,
Експерт за управљање отпадом и циркуларну економију,
Народна странка Зрењанин